BILANGAN PASAL 10

10:1 LAI TB, TUHAN berfirman kepada Musa:
KJV, And the LORD spake unto Moses, saying,
Hebrew,
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃
Translit, VAYEDABER YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘EL-MOSYEH LEMOR

10:2 LAI TB, “Buatlah dua nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kaubuat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat.
KJV, Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
Hebrew,
עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצֹוצְרֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה תַּעֲשֶׂה אֹתָם וְהָיוּ לְךָ לְמִקְרָא הָעֵדָה וּלְמַסַּע אֶת־הַמַּחֲנֹות׃
Translit, ‘ASEH LEKHA SYETEY KHATSOTS’ROT KESEF MIQ’SYAH TA’ASEH ‘OTAM VEHAYU LEKHA LEMIQ’RA HA’EDAH ULEMASA ‘ET-HAMAKHANOT

10:3 LAI TB, Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu Kemah Pertemuan.
KJV, And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
Hebrew,
וְתָקְעוּ בָּהֵן וְנֹועֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל־הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מֹועֵד׃
Translit, VETAQ’U BAHEN VENO’ADU ‘ELEIKHA KOL-HA’EDAH ‘EL-PETAKH ‘OHEL MO’ED

10:4 LAI TB, Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu.
KJV, And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Hebrew,
וְאִם־בְּאַחַת יִתְקָעוּ וְנֹועֲדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂיאִים רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל׃
Translit, VE’IM-BE’AKHAT YIT’EQA’U VENO’ADU ‘ELEIKHA HANESI’IM RASYEI ‘ALFEY YISRA’EL

10:5 LAI TB, Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur;
KJV, When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Hebrew,
וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה וְנָסְעוּ הַמַּחֲנֹות הַחֹנִים קֵדְמָה׃
Translit, UTEQATEM TERU’AH VENAS’U HAMAKHANOT HAKHONIM QED’MAH

10:6 LAI TB, apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat;
KJV, When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
Hebrew,
וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה שֵׁנִית וְנָסְעוּ הַמַּחֲנֹות הַחֹנִים תֵּימָנָה תְּרוּעָה יִתְקְעוּ לְמַסְעֵיהֶם׃
Translit, UTEQATEM TERU’AH SYENIT VENAS’U HAMAKHANOT HAKHONIM TEIMANAH TERU’AH YIT’QE’U LEMAS’EIHEM

10:7 LAI TB, tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan.
KJV, But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Hebrew,
וּבְהַקְהִיל אֶת־הַקָּהָל תִּתְקְעוּ וְלֹא תָרִיעוּ׃
Translit, UVEHAQ’HIL ‘ET-HAQAHAL TIT’QE’U VELO TARI’U

10:8 LAI TB, Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun; itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun.
KJV, And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
Hebrew,
וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַּחֲצֹצְרֹות וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עֹולָם לְדֹרֹתֵיכֶם׃
Translit, UVENEI ‘AHARON HAKOHANIM YIT’QE’U BAKHATSOTS’ROT VEHAYU LAKHEM LEKHUQAT ‘OLAM LEDOROTEIKHEM

10:9 LAI TB, Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan TUHAN, Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu.
KJV, And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
Hebrew,
וְכִי־תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל־הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרֹות וֲנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְנֹושַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם׃
Translit, VEKHI-TAVO’U MILKHAMAH BE’ARTSEKHEM ‘AL-HATSAR HATSORER ‘ETKHEM VAHARE’OTEM BAKHATSOTS’ROT VENIZ’KARTEM LIFNEY YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘ELOHEIKHEM VENO’OSYATEM ME’OIVEIKHEM

10:10 LAI TB, Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu; maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN, Allahmu.”
KJV, 10Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
Hebrew,
וּבְיֹום שִׂמְחַתְכֶם וּבְמֹועֲדֵיכֶם וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרֹון לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃ פ
Translit, UVEYOM SIM’KHAT’KHEM UVEMO’ADEIKHEM UVERASYEY KHAD’SYEKHEM UTEKATEM BAKHATSOTS’ROT ‘AL ‘OLOTEIKHEM VE’AL ZIV’KHEY SYALMEIKHEM VEHAYU LAKHEM LEZIKARON LIF’NEY ‘ELOHEIKHEM ‘ANI YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM

10:11 LAI TB, Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah awan itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum Allah.
KJV, And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
Hebrew,
וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ נַעֲלָה הֶעָנָן מֵעַל מִשְׁכַּן הָעֵדֻת׃
Translit, VAYEHI BASYANAH HASYENIT BAKHODESY HASYENI BE’ES’RIM BAKHODESY NA’ALAH HE’ANAN ME’AL MISY’KAN HA’EDUT

10:12 LAI TB, Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran.
KJV, And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
Hebrew,
וַיִּסְעוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמַסְעֵיהֶם מִמִּדְבַּר סִינָי וַיִּשְׁכֹּן הֶעָנָן בְּמִדְבַּר פָּארָן׃
Translit, VAYIS’U VENEY-YISRA’EL LEMAS’EIHEM MIMID’BAR SINAI VAYISY’KON HE’ANAN BEMID’BAR PARAN

10:13 LAI TB, Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
KJV, And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Hebrew,
וַיִּסְעוּ בָּרִאשֹׁנָה עַל־פִּי יְהוָה בְּיַד־מֹשֶׁה׃
Translit, VAYIS’U BARISYONAH ‘AL-PI YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) BEYAD-MOSYEH

10:14 LAI TB, Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Yehuda menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab;
KJV, In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
Hebrew,
וַיִּסַּע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי־יְהוּדָה בָּרִאשֹׁנָה לְצִבְאֹתָם וְעַל־צְבָאֹו נַחְשֹׁון בֶּן־עַמִּינָדָב׃
Translit, VAYISA DEGEL MAKHANEH VENEY-YE.HU.DA BA.RI.SHO.NA LETSIV’OTAM VE’AL-TSEVA’O NAKH’SYON BEN-‘AMINADAV

10:15 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Isakhar ialah Netaneel bin Zuar;
KJV, And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי יִשָׂשכָר נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר׃
Translit, VE’AL-TSEVA MATEH BENEY YISASYOKHAR NETAN’EL BEN-TSU’AR

10:16 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Zebulon ialah Eliab bin Helon.
KJV, And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי זְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹון׃
Translit, VEAL-TSEVA MATEH BENEY ZEVULUN ‘ELI’AV BEN-KHELON

10:17 LAI TB, Sesudah itu Kemah Suci dibongkar, dan berangkatlah bani Gerson dan bani Merari yang mengangkat Kemah Suci itu.
KJV, And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
Hebrew,
וְהוּרַד הַמִּשְׁכָּן וְנָסְעוּ בְנֵי־גֵרְשֹׁון וּבְנֵי מְרָרִי נֹשְׂאֵי הַמִּשְׁכָּן׃ ס
Translit, VEHURAD HAMISY’KAN VENAS’U VENEY-GER’SYON UVENEY MERARI NOS’EY HAMISY’KAN

10:18 LAI TB, Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur;
KJV, And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
Hebrew,
וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן לְצִבְאֹתָם וְעַל־צְבָאֹו אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר׃
Translit, VENASA DEGEL MAKHANEH RE’UVEN LETSIV’OTAM VE’AL-TSEVA’O ‘ELITSUR BEN-SYEDEI’UR

10:19 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai;
KJV, And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי שִׁמְעֹון שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִי שַׁדָּי׃
Translit, VE’AL-TSEVAH MATEH BENEY SYIM’ON SYELUMI’EL BEN-TSURISYADAY

10:20 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Gad ialah Elyasaf bin Rehuel.
KJV, And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְנֵי־גָד אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵל׃
Translit, VE’AL-TSEVA MATEH VENEY-GAD ‘ELYASAF BEN-DEU’EL

10:21 LAI TB, Sesudah itu berangkatlah orang Kehat, yang mengangkat barang-barang tempat kudus; Kemah Suci sudah dipasang sebelum mereka datang.
KJV, And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
Hebrew,
וְנָסְעוּ הַקְּהָתִים נֹשְׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ וְהֵקִימוּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן עַד־בֹּאָם׃ ס
Translit, VENAS’U HAQEHATIM NOSEY HAMIQ’DASY VEHEQIMU ‘ET-HAMISY’KAN ‘AD-BO’AM

10:22 LAI TB, Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Efraim menurut pasukan mereka;
KJV, And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
Hebrew,
וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי־אֶפְרַיִם לְצִבְאֹתָם וְעַל־צְבָאֹו אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד׃
Translit, VENASA DEGEL MAKHANEH VENEY-‘EFRAYIM LETSIV’OTAM VE’AL-TSEVA’O ‘ELISYAMA BEN-‘AMIHUD

10:23 LAI TB, yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud; yang mengepalai laskar suku bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur;
KJV, And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָה־צוּר ׃
Translit, VE’AL-TSEVA MATEH BENEY MENASYE GAM’LI’EL BEN-PEDA’HTSUR

10:24 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni.
KJV, And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי בִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן־גִּדְעֹונִי׃ ס
Translit, VE’AL-TSEVA MATEH BENEY VIN’YAMIN ‘AVIDAN BEN-GID’ONI

10:25 LAI TB, Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai;
KJV, And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
Hebrew,
וְנָסַע דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי־דָן מְאַסֵּף לְכָל־הַמַּחֲנֹת לְצִבְאֹתָם וְעַל־צְבָאֹו אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּישַׁדָּי ׃
Translit, VENASA DEGEL MAKHANEH VENEY-DAN ME’ASEF LEKHOL-HAMAKHANOT LETSIV’OTAM VE’AL-TSEVA’O AKHI’EZER BEN-‘AMISYADAY

10:26 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Asyer ialah Pagiel bin Okhran;
KJV, And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי אָשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן־עָכְרָן׃
Translit, VE’AL-TSEVA MATEH BENEY ‘ASYER PAG’IEL BEN-‘AKH’RAN

10:27 LAI TB, yang mengepalai laskar suku bani Naftali ialah Ahira bin Enan.
KJV, And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
Hebrew,
וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְּנֵי נַפְתָּלִי אֲחִירַע בֶּן־עֵינָן׃
Translit, VE’AL-TSEVA MATEH BENEY NAF’TALI ‘AKHIRA BEN-‘EINAN

10:28 LAI TB, Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat.
KJV, Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
Hebrew,
אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְצִבְאֹתָם וַיִּסָּעוּ׃ ס
Translit, ‘ELEH MAS’EY VENEY-YISRA’EL LETSIV’OTAM VAYISA’U

10:29 LAI TB, Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa: “Kami berangkat ke tempat yang dimaksud TUHAN ketika Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab TUHAN telah menjanjikan yang baik tentang Israel.”
KJV, And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses’ father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְחֹבָב בֶּן־רְעוּאֵל הַמִּדְיָנִי חֹתֵן מֹשֶׁה נֹסְעִים ׀ אֲנַחְנוּ אֶל־הַמָּקֹום אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֹתֹו אֶתֵּן לָכֶם לְכָה אִתָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ כִּי־יְהוָה דִּבֶּר־טֹוב עַל־יִשְׂרָאֵל׃
Translit, VAYOMER MOSYEH LEKHOVAV BEN-RE’UEL HAMID’YANI KHOTEN MOSYEH NOS’IM ‘ANAKH’NU ‘EL-HAMAQOM ‘ASYER ‘AMAR YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘OTO ‘ETEN LAKHEM LEKHA ‘ITANU VEHETAV’NU LAKH KI-YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) DIBER-TOV ‘AL-YISRA’EL

10:30 LAI TB, Tetapi jawabnya kepada Musa: “Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku.”
KJV, And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֹא אֵלֵךְ כִּי אִם־אֶל־אַרְצִי וְאֶל־מֹולַדְתִּי אֵלֵךְ׃
Translit, VAYOMER ‘ELAV LO ‘ELEKH KI ‘IM-‘EL-‘ARTSI VE’EL-MOLAD’TI ‘ELEKH

10:31 LAI TB, Kata Musa: “Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu, bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami.
KJV, And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אַל־נָא תַּעֲזֹב אֹתָנוּ כִּי ׀ עַל־כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֹתֵנוּ בַּמִּדְבָּר וְהָיִיתָ לָּנוּ לְעֵינָיִם׃
Translit, VAYOMER ‘AL-NA TA’AZOV ‘OTANU KI ‘AL-KEN YADATA KHANOTENU BAMID’BAR VEHAYITA LANU LE’EINAYIM

10:32 LAI TB, Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan TUHAN kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu.”
KJV, And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
Hebrew,
וְהָיָה כִּי־תֵלֵךְ עִמָּנוּ וְהָיָה ׀ הַטֹּוב הַהוּא אֲשֶׁר יֵיטִיב יְהוָה עִמָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ׃
Translit, VEHAYAH KI-TELEKH ‘IMANU VEHAYAH HATOV HAHU ‘ASYER YEITIV YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘IMANU VEHETAV’NU LAKH

10:33 LAI TB, Lalu berangkatlah mereka dari gunung TUHAN dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian TUHAN berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka.
KJV, And they departed from the mount of the LORD three days’ journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days’ journey, to search out a resting place for them.
Hebrew,
וַיִּסְעוּ מֵהַר יְהוָה דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים וַאֲרֹון בְּרִית־יְהוָה נֹסֵעַ לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לָתוּר לָהֶם מְנוּחָה׃
Translit, VAYIS’U MEHAR YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) DEREKH SYELOSYET YAMIM VA’ARON BERIT-YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) NOSE’A LIFNEIHEM DEREKH SYELOSYET YAMIM LATUR LAHEM MENUKHAH

10:34 LAI TB, Dan awan TUHAN ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan.
KJV, And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
Hebrew,
וַעֲנַן יְהוָה עֲלֵיהֶם יֹומָם בְּנָסְעָם מִן־הַמַּחֲנֶה׃
Translit, VA’ANAN YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘ALEIHEM YOMAM BENAS’AM MIN-HAMAKHANEH

10:35 LAI TB, Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: “Bangkitlah, TUHAN, supaya musuh-Mu berserak dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu.”
KJV, And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
Hebrew,
וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה קוּמָה ׀ יְהוָה וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ מִפָּנֶיךָ׃
Translit interlinear, VAYEHI {pada} BIN’SO’A {keberangkatan} HA’ARON {tabut itu} VAYOMER {dan dia} MOSHEH {musa} QUMAH {bangkitlah} YEHOVAH (dibaca: ‘adonay, TUHAN) VEYAFUTSU {dan biarlah mereka berserak} ‘OIVEIKHA {musuh2-Mu} VEYANUSU {dan mereka lari} MESAN’EIKHA {mereka yang membenci-Mu} MIPANEIKHA {dari hadapan-Mu}

10:36 LAI TB, Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: “Kembalilah, TUHAN, kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini.”
KJV, And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
Hebrew,
וּבְנֻחֹה יֹאמַר שׁוּבָה יְהוָה רִבְבֹות אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל׃
Translit interlinear, UVENUKHO {dan saat rehat-nya} YOMAR {dia mengatakan} SHUVAH {kembalilah} YEHOVAH (dibaca: ‘adonay, TUHAN) RIVAVOT ‘AL’FEY {beribu2 laksa dari} YISRA’EL {israel}