KEJADIAN PASAL 13

13:1 LAI TB, Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
KJV, And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.
Hebrew,
וַיַּעַל אַבְרָם מִמִּצְרַיִם הוּא וְאִשְׁתֹּו וְכָל־אֲשֶׁר־לֹו וְלֹוט עִמֹּו הַנֶּגְבָּה׃
Translit, VAYA’AL ‘AV’RAM MIMITSRAYIM HU VEISH’TO VEKHOL-‘ASHER-LO VELOT ‘IMO HANEG’BAH

13:2 LAI TB, Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
KJV, And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
Hebrew,
וְאַבְרָם כָּבֵד מְאֹד בַּמִּקְנֶה בַּכֶּסֶף וּבַזָּהָב׃
Translit, VE’AV’RAM KAVED ME’OD BAMIQ’NEH BAKESEF UVAZAHAV

13:3 LAI TB, Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai,
KJV, And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai;
Hebrew,
וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו מִנֶּגֶב וְעַד־בֵּית־אֵל עַד־הַמָּקֹום אֲשֶׁר־הָיָה שָׁם [אָהֳלֹה כ] (אָהֳלֹו ק) בַּתְּחִלָּה בֵּין בֵּית־אֵל וּבֵין הָעָי׃
Translit, VAYELEKH LEMASA’AV MINEGEV VE’AD-BEIT-‘EL ‘AD-HAMAQOM ‘ASHER-HAYAH SHAM (‘AHOLOH ketiv) (‘AHOLO qere) BATK’HILAH BE’IN BEIT-‘EL UVEIN HA’AY

13:4 LAI TB, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN.
KJV, Unto the place of the altar, which he had make there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.
Hebrew,
אֶל־מְקֹום הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר־עָשָׂה שָׁם בָּרִאשֹׁנָה וַיִּקְרָא שָׁם אַבְרָם בְּשֵׁם יְהוָה׃
Translit, ‘EL-MEQOM HAMIZ’BEAKH ‘ASHER-‘ASAH SHAM BARISHONAH VAYIQ’RA SHAM ‘AV’RAM BESHEM YEHOVAH (baca ‘Adonay)

13:5 LAI TB, Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah.
KJV, And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.
Hebrew,
וְגַם־לְלֹוט הַהֹלֵךְ אֶת־אַבְרָם הָיָה צֹאן־וּבָקָר וְאֹהָלִים׃
Translit, VEGAM-LELOT HAHOLEKH ‘ET-‘AV’RAM HAYAH TSON-UVAQAR VE’OHALIM

13:6 LAI TB, Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
KJV, And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.
Hebrew,
וְלֹא־נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו כִּי־הָיָה רְכוּשָׁם רָב וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו׃
Translit, VELO-NASA ‘OTAM HA’ARETS LASHEVET YAKH’DAV KI-HAYAH REKHUSHAM RAV VELO YAKH’LU LASHEVET YAKH’DAV

13:7 LAI TB, Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu.
KJV, And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.
Hebrew,
וַיְהִי־רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה־אַבְרָם וּבֵין רֹעֵי מִקְנֵה־לֹוט וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ׃
Translit, VAYEHI-RIV BEIN RO’EY MIQ’NEH-‘AV’RAM UVEIN ROEY MIQ’NEH-LOT VEHAK’NA’ANI VEHAP’RIZI ‘AZ YOSHEV BA’ARETS

13:8 LAI TB, Maka berkatalah Abram kepada Lot: “Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
KJV, And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל־לֹוט אַל־נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶיךָ וּבֵין רֹעַי וּבֵין רֹעֶיךָ כִּי־אֲנָשִׁים אַחִים אֲנָחְנוּ׃
Translit, VAYOMER ‘AV’RAM ‘EL-LOT ‘AL-NA TEHI MERIVAH BEINI UVEINEKHA UVEIN RO’AI UVEIN RO’EIKHA KI-ANASHIM ‘AKHIM ‘ANAKH’NU

13:9 LAI TB, Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.”
KJV, Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.
Hebrew,
הֲלֹא כָל־הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי אִם־הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה וְאִם־הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה׃
Translit, HALO KHOL-HA’ARETS LEFANEIKHA HIPARED NA ME’ALAI ‘IM-HASEMOL VE’EIMINAH VE’IM-HAYAMIN VE’AS’MEILAH

13:10 LAI TB, Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya, seperti taman TUHAN, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. — Hal itu terjadi sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan Gomora. —
KJV, And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
Hebrew,
וַיִּשָּׂא־לֹוט אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא אֶת־כָּל־כִּכַּר הַיַּרְדֵּן כִּי כֻלָּהּ מַשְׁקֶה לִפְנֵי ׀ שַׁחֵת יְהוָה אֶת־סְדֹם וְאֶת־עֲמֹרָה כְּגַן־יְהוָה כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בֹּאֲכָה צֹעַר׃
Translit, VAYISA-LOT ‘ET-‘EINAV VAYAR ‘ET-KOL-KIKAR HAYAR’DEN KI KHULAH MASH’QEH LIF’NEY SHAKHET YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ET-SEDOM VE’ET-‘AMORAH KEGAN-YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) KE’ERETS MITS’RAYIM BO’AKHAH TSO’AR

13:11 LAI TB, Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
KJV, Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.
Hebrew,
וַיִּבְחַר־לֹו לֹוט אֵת כָּל־כִּכַּר הַיַּרְדֵּן וַיִּסַּע לֹוט מִקֶּדֶם וַיִּפָּרְדוּ אִישׁ מֵעַל אָחִיו׃
Translit, VAYIV’KHAR-LO LOT ‘ET KOL-KIKAR HAYAR’DEN VAYISA LOT MIQEDEM VAYIPAR’DU ‘ISH ME’AL ‘AKHIV

13:12 LAI TB, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
KJV, Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.
Hebrew,
אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ־כְּנָעַן וְלֹוט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר וַיֶּאֱהַל עַד־סְדֹם׃
Translit, ‘AV’RAM YASHAV BE’ERETS-KENA’AN VELOT YASHAV BE’AREY HAKIKAR VAYE’EHAL ‘AD-SEDOM

13:13 LAI TB, Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap TUHAN.
KJV, But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.
Hebrew,
וְאַנְשֵׁי סְדֹם רָעִים וְחַטָּאִים לַיהוָה מְאֹד׃
Translit, VE’AN’SHEY SEDOM RA’IM VEKHATA’IM LAYEHOVAH (dibaca: L’Adonay) ME’OD

13:14 LAI TB, Setelah Lot berpisah dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan,
KJV, And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:
Hebrew,
וַיהוָה אָמַר אֶל־אַבְרָם אַחֲרֵי הִפָּרֶד־לֹוט מֵעִמֹּו שָׂא נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה מִן־הַמָּקֹום אֲשֶׁר־אַתָּה שָׁם צָפֹנָה וָנֶגְבָּה וָקֵדְמָה וָיָמָּה׃
Translit, VAYEHOVAH (dibaca: V’Adonay) ‘AMAR ‘EL-‘AV’RAM ‘AKHAREY HIPARED-LOT MEIMO SA-NA ‘EINEIKHA URE’EH MIN-HAMAQOM ‘ASHER-‘ATAH SHAM TSAFONAH VANEG’BAH VAQED’MAH VAYAMAH

13:15 LAI TB, sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
KJV, For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.
Hebrew,
כִּי אֶת־כָּל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֲךָ עַד־עֹולָם׃
Translit, KI ‘ET-KOL-HA’ARETS ‘ASHER-‘ATAH RO’EH LEKHA ‘ETN’ENAH ULEZAR’AKHA ‘AD-‘OLAM

13:16 LAI TB, Dan Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
KJV, And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
Hebrew,
וְשַׂמְתִּי אֶת־זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר ׀ אִם־יוּכַל אִישׁ לִמְנֹות אֶת־עֲפַר הָאָרֶץ גַּם־זַרְעֲךָ יִמָּנֶה׃
Translit, VESAM’TI ‘ET-ZAR’AKHA KA’AFAR HA’ARETS ‘ASHER ‘IM-YUKHAL ‘ISH LIM’NOT ‘ET-‘AFAR HA’ARETS GAM-ZAR’AKHA YIMANEH

13:17 LAI TB, Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan Kuberikan negeri itu.”
KJV, Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.
Hebrew,
קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה׃
Translit, QUM HIT’HALEKH BA’ARETS LE’AR’KAH ULERAKH’BAH KI LEKHA ‘ET’NENAH

13:18 LAI TB, Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi TUHAN.
KJV, Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.
Hebrew,
וַיֶּאֱהַל אַבְרָם וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא אֲשֶׁר בְּחֶבְרֹון וַיִּבֶן־שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה׃ פ
Translit, VAYE’EHAL ‘AV’RAM VAYAVO VAYESHEV BE’ELONEY MAM’RE ‘ASHER BEKHEV’RON VAYIVEN-SHAM MIZ’BEAKH LAYEHOVAH (dibaca: L’Adonay)