Hal Menghakimi

“Janganlah menghakimi, agar kamu tidak dihakimi.

Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi; dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan juga kepadamu.

Mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri?

Atau, bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu: Izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu. Padahal, lihatlah, ada balok di matamu.

Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, maka kamu akan dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu.

Janganlah memberikan hal yang kudus kepada anjing dan janganlah pula melemparkan mutiaramu kepada babi, agar jangan mereka injak-injak itu dengan kakinya, dan kemudian berbalik mencabik-cabik kamu.”

Meminta, Mencari dan Mengetuk

“Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan pintu itu akan dibukakan bagimu.

Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima, yang mencari, ia mendapat, dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya.

Atau siapakah dari antara kamu, jika anaknya meminta roti, akan memberikan batu kepadanya?

10 Atau jika ia meminta ikan, akan memberikan ular kepadanya?

11 Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”

12 “Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin agar orang melakukannya kepadamu, lakukanlah juga hal itu kepada mereka; itulah isi Kitab Taurat dan Kitab Para Nabi.”

Masuk ke Dalam Kerajaan

13 “Masuklah melalui pintu yang sempit; karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.

14 Sebab sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya.”

15 “Namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu; mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas.

16 Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari pohon berduri?

17 Jadi, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk.

18 Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, demikian pula pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan buah yang baik.

19 Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api.

20 Jadi, dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.

21 Bukan setiap orang yang berkata kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam Kerajaan Surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.

22 Pada hari itu banyak orang akan berkata kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah dalam Nama-Mu kami telah bernubuat, dan dalam Nama-Mu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam Nama-Mu kami telah melakukan banyak mujizat?

23 Pada waktu itu Aku akan menyatakan kepada mereka: Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari-Ku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan!”

Dua Macam Dasar

24 “Karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang.

25 Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup, dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh sebab telah didirikan di atas dasar batu karang.

26 Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku ini namun tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir.

27 Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup, dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah ia dan kehancurannya itu sangatlah hebat.”

28 Setelah YESUS menyelesaikan perkataan-perkataan ini, orang banyak itu menjadi kagum pada pengajaran-Nya.

29 Sebab Dia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa, dan bukan seperti para ahli Taurat.