KEJADIAN PASAL 25

25:1 LAI TB, Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya Ketura.
KJV, Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah.
Hebrew,
וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה׃
Translit, VAYOSEF ‘AVRAHAM VAYIQAKH ‘ISYAH USYEMAH QETURAH

25:2 LAI TB, Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah.
KJV, And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.
Hebrew,
וַתֵּלֶד לֹו אֶת־זִמְרָן וְאֶת־יָקְשָׁן וְאֶת־מְדָן וְאֶת־מִדְיָן וְאֶת־יִשְׁבָּק וְאֶת־שׁוּחַ׃
Translit, VATELED LO ‘ET-ZIMRAN VE’ET-YAQSYAN VE’ET-MEDAN VE’ET-MIDYAN VE’ET-YISYBAQ VE’ET-SYU’AKH

25:3 LAI TB, Yoksan memperanakkan Syeba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum.
KJV, And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.
Hebrew,
וְיָקְשָׁן יָלַד אֶת־שְׁבָא וְאֶת־דְּדָן וּבְנֵי דְדָן הָיוּ אַשּׁוּרִם וּלְטוּשִׁים וּלְאֻמִּים׃
Translit, VEYAKSYAN YALAD ‘ET-SYEVA VE’ET-DEDAN UVENEY DEDAN HAYU ASYURIM ULETUSYIM ULE’UMIM

25:4 LAI TB, Anak-anak Midian ialah Efa, Efer, Henokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
KJV, And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah.
Hebrew,
וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה׃
Translit, UVENEY MIDYAN ‘EIFAH VA’EFER VAKHANOKH VA’AVIDA VE’ELDA’AH KOL-‘ELEH BENEY QETURAH

25:5 LAI TB, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak,
KJV, And Abraham gave all that he had unto Isaac.
Hebrew,
וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֹו לְיִצְחָק׃
Translit, VAYITEN ‘AVRAHAM ET-KOL-‘ASYER-LO LEYITSKHAQ

25:6 LAI TB, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka — masih pada waktu ia hidup — meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke Tanah Timur.
KJV, But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.
Hebrew,
וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנֹו בְּעֹודֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל־אֶרֶץ קֶדֶם׃
Translit, VELIVNEY HAPILAGSYIM ‘ASYER LE’AVRAHAM NATAN ‘AVRAHAM MATANOT VAYESYALKHEM ME’AL YITSKHAQ BENO BE’ODENU KHAI QEDMAH ‘EL-‘ERETS QEDEM

25:7 LAI TB, Abraham mencapai umur seratus tujuh puluh lima tahun,
KJV, And these are the days of the years of Abraham’s life which he lived, an hundred threescore and fifteen years.
Hebrew,
וְאֵלֶּה יְמֵי שְׁנֵי־חַיֵּי אַבְרָהָם אֲשֶׁר־חָי מְאַת שָׁנָה וְשִׁבְעִים שָׁנָה וְחָמֵשׁ שָׁנִים׃
Translit, VE’ELEH YEMEY SYENEY-KHAYEY ‘AVRAHAM ‘ASYER-KHAI ME’AT SYANAH VESYIVIM SYANAH VEKHAMESY SYANIM

25:8 LAI TB, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
KJV, Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.
Hebrew,
וַיִּגְוַע וַיָּמָת אַבְרָהָם בְּשֵׂיבָה טֹובָה זָקֵן וְשָׂבֵעַ וַיֵּאָסֶף אֶל־עַמָּיו׃
Translit, VAYIGVA VAYAMAT ‘AVRAHAM BESEIVAH TOVAH ZAKEN VESAVE’A VAYEASEF ‘EL-‘AMAV

25:9 LAI TB, Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia dalam gua Makhpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre,
KJV, And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;
Hebrew,
וַיִּקְבְּרוּ אֹתֹו יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל־מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֶל־שְׂדֵה עֶפְרֹן בֶּן־צֹחַר הַחִתִּי אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מַמְרֵא׃
Translit, VAYIQBERU ‘OTO YITSKHAQ VEYISYMA’EL BANAV ‘EL-ME’ARAT HAMAKHPELA ‘EL-SEDEH ‘EFRON BEN-TSOKHAR HAKHITI ‘ASYER ‘AL-PENEY MAMRE

25:10 LAI TB, yang telah dibeli Abraham dari bani Het; di sanalah terkubur Abraham dan Sara isterinya.
KJV, The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.
Hebrew,
הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר־קָנָה אַבְרָהָם מֵאֵת בְּנֵי־חֵת שָׁמָּה קֻבַּר אַבְרָהָם וְשָׂרָה אִשְׁתֹּו׃
Translit, HASADEH ‘ASYER-QANAH ‘AVRAHAM ME’ET BENEY-KHET SYAMAH QUBAR ‘AVRAHAM VESARAH ‘ISYTO

25:11 LAI TB, Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu; dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi.
KJV, And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi.
Hebrew,
וַיְהִי אַחֲרֵי מֹות אַבְרָהָם וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת־יִצְחָק בְּנֹו וַיֵּשֶׁב יִצְחָק עִם־בְּאֵר לַחַי רֹאִי׃ ס
Translit, VAYEHI ‘AKHAREY MOT ‘AVRAHAM VAYEVAREKH ‘ELOHIM ‘ET-YITSKHAQ BENO VAYESYEV YITSKHAQ IM-BE’ER LAKHAI RO’I

25:12 LAI TB, Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sara itu.
KJV, Now these are the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s handmaid, bare unto Abraham:
Hebrew,
וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל בֶּן־אַבְרָהָם אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר הַמִּצְרִית שִׁפְחַת שָׂרָה לְאַבְרָהָם׃
Translit, VE’ELEH TOLDOT YISYMA’EL BEN-‘AVRAHAM ‘ASYER YALDAH HAGAR HAMITSRIT SYIFKHAT SARAH LE’AVRAHAM

25:13 LAI TB, Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam,
KJV, And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
Hebrew,
וְאֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל בִּשְׁמֹתָם לְתֹולְדֹתָם בְּכֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹת וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם׃
Translit, VE’ELEH SYEMOT BENEY YISYMA’EL BISYMOTAM LETOLDOTAM BEKHOR YISYMA’EL NEVAYOT VEQEDAR VE’ADBE’EL UMIVSAM

25:14 LAI TB, Misyma, Duma, Masa,
KJV, And Mishma, and Dumah, and Massa,
Hebrew,
וּמִשְׁמָע וְדוּמָה וּמַשָּׂא׃
Translit, UMISYMA VEDUMAH UMASA

25:15 LAI TB, Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma.
KJV, Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:
Hebrew,
חֲדַד וְתֵימָא יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה׃
Translit, KHADAD VETEIMA YETUR NAFISY VAQEDMAH

25:16 LAI TB, Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, dua belas orang raja, masing-masing dengan sukunya.
KJV, These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations.
Hebrew,
אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאֵלֶּה שְׁמֹתָם בְּחַצְרֵיהֶם וּבְטִירֹתָם שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם לְאֻמֹּתָם׃
Translit, ‘ELEH HEM BENEY YISYMA’EL VE’ELEH SYEMOTAM BEKHATSREIHEM UVETIROTAM SYENEIM-‘ASAR NESI’IM LE’UMOTAM

25:17 LAI TB, Umur Ismael ialah seratus tiga puluh tujuh tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
KJV, And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people.
Hebrew,
וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל מְאַת שָׁנָה וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים וַיִּגְוַע וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל־עַמָּיו׃
Translit, VE’ELEH SYENEY KHAYEY YISYMA’EL ME’AT SYANAH USYELOSYIM SYANAH VESYEVA SYANIM VAYIGVA VAYAMAT VAYE’ASEF ‘EL-‘AMAV

25:18 LAI TB, Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka.
KJV, And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren.
Hebrew,
וַיִּשְׁכְּנוּ מֵחֲוִילָה עַד־שׁוּר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מִצְרַיִם בֹּאֲכָה אַשּׁוּרָה עַל־פְּנֵי כָל־אֶחָיו נָפָל׃ פ
Translit, VAYISYKENU MEKHAVILA ‘AD-SYUR ‘ASYER ‘AL-PENEY MITSRAYIM BO’AKHA ‘ASYURAH ‘AL-PENEY KHOL-‘EKHAV NAFAL

25:19 LAI TB, Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak.
KJV, And these are the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham begat Isaac:
Hebrew,
וְאֵלֶּה תֹּולְדֹת יִצְחָק בֶּן־אַבְרָהָם אַבְרָהָם הֹולִיד אֶת־יִצְחָק׃
Translit, VE’ELEH TOLDOT YITSKHAQ BEN-‘AVRAHAM ‘AVRAHAM HOLID ‘ET-YITSKHAQ

25:20 LAI TB, Dan Ishak berumur empat puluh tahun, ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi isterinya.
KJV, And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian.
Hebrew,
וַיְהִי יִצְחָק בֶּן־אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקַחְתֹּו אֶת־רִבְקָה בַּת־בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם אֲחֹות לָבָן הָאֲרַמִּי לֹו לְאִשָּׁה׃
Translit, VAYEHI YITSKHAQ BEN-‘ARBA’IM SYANAH BEKAKHTO ‘ET-RIVQAH BAT-BETU’EL HA’ARAMI MIPADAN ‘ARAM ‘AKHOT LAVAN HA’ARAMI LO LE’ISYAH

25:21 LAI TB, Berdoalah Ishak kepada TUHAN untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; TUHAN mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung.
KJV, And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived.
Hebrew,
וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיהוָה לְנֹכַח אִשְׁתֹּו כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לֹו יְהוָה וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתֹּו׃
Translit, VAYETAR YITSKHAQ LAYEHOVAH (baca: La’Adonay) LENOKHAKH ‘ISYTO KI ‘AQARAH HIV VAYE’ATER LO YEHOVAH (baca: ‘Adonay) VATAHAR RIVQAH ‘ISYTO

25:22 LAI TB, Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata: “Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?” Dan ia pergi meminta petunjuk kepada TUHAN.
KJV, And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to enquire of the LORD.
Hebrew,
וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם־כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת־יְהוָה׃
Translit, VAYITROTSATSU HABANIM BEQIRBAH VATOMER ‘IM-KEN LAMAH ZEH ‘ANOKHI VATELEKH LIDROSY ‘ET-YEHOVAH (baca: ‘Adonay)

25:23 LAI TB, Firman TUHAN kepadanya: “Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.”
KJV, And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה לָהּ שְׁנֵי [גֹיִים כ] (גֹויִם ק) בְּבִטְנֵךְ וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר׃
Translit, VAYOMER YEHOVAH (baca: ‘Adonay) LAH SYENEY GOIYIM GOYIM BEVITNEKH USYENEY LE’UMIM MIMEAYIKH YIPAREDU ULE’OM MILOM YE’EMATS VERAV YA’AVOD TSA’IR

25:24 LAI TB, Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya.
KJV, And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.
Hebrew,
וַיִּמְלְאוּ יָמֶיהָ לָלֶדֶת וְהִנֵּה תֹומִם בְּבִטְנָהּ׃
Translit, VAYIMLE’U YAMEIHA LALEDET VEHINEH TOMIM BEVITNAH

25:25 LAI TB, Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu; sebab itu ia dinamai Esau.
KJV, And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.
Hebrew,
וַיֵּצֵא הָרִאשֹׁון אַדְמֹונִי כֻּלֹּו כְּאַדֶּרֶת שֵׂעָר וַיִּקְרְאוּ שְׁמֹו עֵשָׂו׃
Translit, VAYETSE HARISYON ‘ADMONI KULO KE’ADERET SE’AR VAYIQRE’U SYEMO ‘ESAV

25:26 LAI TB, Sesudah itu keluarlah adiknya; tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur enam puluh tahun pada waktu mereka lahir.
KJV, And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau’s heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.
Hebrew,
וְאַחֲרֵי־כֵן יָצָא אָחִיו וְיָדֹו אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו וַיִּקְרָא שְׁמֹו יַעֲקֹב וְיִצְחָק בֶּן־שִׁשִּׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אֹתָם׃
Translit, VE’AKHAREY-KHEN YATSA ‘AKHIV VEYADO ‘OKHEZET BA’AQEV ‘ESAV VAYIQRA SYEMO YA’AQOV VEYITSKHAQ BEN-SYISYIM SYANAH BELEDET ‘OTAM

25:27 LAI TB, Lalu bertambah besarlah kedua anak itu: Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah.
KJV, And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents.
Hebrew,
וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים׃
Translit, VAYIGDELU HANE’ARIM VAYEHI ‘ESAV ‘ISY YODE’A TSAYID ‘ISY SADEH VEYA’AQOV ‘ISY TAM YOSYEV ‘OHALIM

25:28 LAI TB, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub.
KJV, And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob.
Hebrew,
וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת־עֵשָׂו כִּי־צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת־יַעֲקֹב׃
Translit, VAYE’EHAV YITSKHAQ ‘ET-‘ESAV KI-TSAYID BEFIV VERIVQAH ‘OHEVET ‘ET-YA’AKOV

25:29 LAI TB, Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang.
KJV, And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint:
Hebrew,
וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן־הַשָּׂדֶה וְהוּא עָיֵף׃
Translit, VAYAZED YA’AQOV NAZID VAYAVO ‘ESAV MIN-HASADEH VEHU ‘AYEF

25:30 LAI TB, Kata Esau kepada Yakub: “Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah.” Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
KJV, And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל־יַעֲקֹב הַלְעִיטֵנִי נָא מִן־הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי עַל־כֵּן קָרָא־שְׁמֹו אֱדֹום׃
Translit, VAYOMER ‘ESAV ‘EL-YA’AQOV HALEITENI NA MIN-HA’ADOM HA’ADOM HAZEH KI ‘AYEF ‘ANOKHI ‘AL-KEN QARA-SYEMO ‘EDOM

25:31 LAI TB, Tetapi kata Yakub: “Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu.”
KJV, And Jacob said, Sell me this day thy birthright.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב מִכְרָה כַיֹּום אֶת־בְּכֹרָתְךָ לִי׃
Translit, VAYOMER YA’AQOV MIKHRAH KHAYOM ‘ET-BEKHORATKHA LI

25:32 LAI TB, Sahut Esau: “Sebentar lagi aku akan mati; apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?”
KJV, And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?
Hebrew,
וַיֹּאמֶר עֵשָׂו הִנֵּה אָנֹכִי הֹולֵךְ לָמוּת וְלָמָּה־זֶּה לִי בְּכֹרָה׃
Translit, VAYOMER ‘ESAV HINEH ‘ANOKHI HOLEKH LAMUT VELAMAH-ZEH LI BEKHORAH

25:33 LAI TB, Kata Yakub: “Bersumpahlah dahulu kepadaku.” Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.
KJV, And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב הִשָּׁבְעָה לִּי כַּיֹּום וַיִּשָּׁבַע לֹו וַיִּמְכֹּר אֶת־בְּכֹרָתֹו לְיַעֲקֹב׃
Translit, VAYOMER YA’AQOV HISYAVAH LI KAYOM VAYISYAVA LO VAYIMKOR ‘ET-BEKHORATO LEYA’AQOV

25:34 LAI TB, Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau; ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
KJV, Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.
Hebrew,
וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּקָם וַיֵּלַךְ וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת־הַבְּכֹרָה׃ ס
Translit, VEYA’AQOV NATAN LE’ESAV LEKHEM UNEZID ‘ADASYIM VAYOKHAL VAYESYTE VAYAQAM VAYELAKH VAYIVEZ ‘ESAV ‘ET-HABEKHORAH