ULANGAN PASAL 3

3:1 LAI TB, “Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita, untuk berperang di Edrei.
KJV, Then we turned, and went up the way to Bashan: and Og the king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.
Hebrew,
וַנֵּפֶן וַנַּעַל דֶּרֶךְ הַבָּשָׁן וַיֵּצֵא עֹוג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן לִקְרָאתֵנוּ הוּא וְכָל־עַמֹּו לַמִּלְחָמָה אֶדְרֶעִי׃
Translit, VANEFEN VANA’AL DEREKH HABASYAN VAYETSE ‘OG MELEKH-HABASYAN LIQ’RATENU HU VEKHOL-‘AMO LAMIL’KHAMAH ‘ED’REI

3:2 LAI TB, Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: Janganlah takut kepadanya, sebab Aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kaulakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesybon.
KJV, And the LORD said unto me, Fear him not: for I will deliver him, and all his people, and his land, into thy hand; and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי אַל־תִּירָא אֹתֹו כִּי בְיָדְךָ נָתַתִּי אֹתֹו וְאֶת־כָּל־עַמֹּו וְאֶת־אַרְצֹו וְעָשִׂיתָ לֹּו כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ לְסִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יֹושֵׁב בְּחֶשְׁבֹּון׃
Translit, VAYOMER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELAY ‘AL-TIRA ‘OTO KI VEYAD’KHA NATATI ‘OTO VE’ET-KOL-‘AMO VE’ET-‘AR’TSO VE’ASITA LO KA’ASYER ‘ASITA LESIKHON MELEKH HA’EMORI ‘ASYER YOSYEV BEKHESY’BON

3:3 LAI TB, Dan TUHAN, Allah kita, menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorangpun luput.
KJV, So the LORD our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all his people: and we smote him until none was left to him remaining.
Hebrew,
וַיִּתֵּן יְהוָה אֱלֹהֵינוּ בְּיָדֵנוּ גַּם אֶת־עֹוג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן וְאֶת־כָּל־עַמֹּו וַנַּכֵּהוּ עַד־בִּלְתִּי הִשְׁאִיר־לֹו שָׂרִיד׃
Translit, VAYITEN YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEINU BEYADENU GAM ‘ET-‘OG MELEKH-HABASYAN VE’ET-KOL-‘AMO VANAKEHU ‘AD-BIL’TI HISY’IR-LO SARID

3:4 LAI TB, Pada waktu itu kita merebut segala kotanya; tidak ada kota yang tidak kita rampas dari pada mereka: enam puluh kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan.
KJV, And we took all his cities at that time, there was not a city which we took not from them, threescore cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.
Hebrew,
וַנִּלְכֹּד אֶת־כָּל־עָרָיו בָּעֵת הַהִוא לֹא הָיְתָה קִרְיָה אֲשֶׁר לֹא־לָקַחְנוּ מֵאִתָּם שִׁשִּׁים עִיר כָּל־חֶבֶל אַרְגֹּב מַמְלֶכֶת עֹוג בַּבָּשָׁן׃
Translit, VANIL’KOD ‘ET-KOL-‘ARAV BA’ET HAHIV LO HAITAH QIR’YAH ‘ASYER LO-LAQAKH’NU ME’ITAM SYISYIM ‘IR KOL-KHEVEL ‘AR’GOV MAM’LEKHET ‘OG BABASYAN

3:5 LAI TB, Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya; lain dari pada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu.
KJV, All these cities were fenced with high walls, gates, and bars; beside unwalled towns a great many.
Hebrew,
כָּל־אֵלֶּה עָרִים בְּצֻרֹות חֹומָה גְבֹהָה דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ לְבַד מֵעָרֵי הַפְּרָזִי הַרְבֵּה מְאֹד׃
Translit, KOL-‘ELEH ‘ARIM BETSUROT KHOMAH GEVOHA DELATAYIM UVERI’AKH LEVAD ME’AREY HAPERAZI HAREBEH ME’OD

3:6 LAI TB, Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesybon, dengan menumpas penduduk setiap kota: laki-laki, perempuan dan anak-anak.
KJV, And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children, of every city.
Hebrew,
וַנַּחֲרֵם אֹותָם כַּאֲשֶׁר עָשִׂינוּ לְסִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבֹּון הַחֲרֵם כָּל־עִיר מְתִם הַנָּשִׁים וְהַטָּף׃
Translit, VANAKHAREM ‘OTAM KA’ASHER ‘ASINU LESIKHON MELEKH KHESY’BON HAKHAREM KOL-‘IR METIM HANASYIM VEHATAF

3:7 LAI TB, Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri.
KJV, But all the cattle, and the spoil of the cities, we took for a prey to ourselves.
Hebrew,
וְכָל־הַבְּהֵמָה וּשְׁלַל הֶעָרִים בַּזֹּונוּ לָנוּ׃
Translit, VEKHOL-HABEHEMAH USYELAL HE’ARIM BAZONU LANU

3:8 LAI TB, Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon
KJV, And we took at that time out of the hand of the two kings of the Amorites the land that was on this side Jordan, from the river of Arnon unto mount Hermon;
Hebrew,
וַנִּקַּח בָּעֵת הַהִוא אֶת־הָאָרֶץ מִיַּד שְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִנַּחַל אַרְנֹן עַד־הַר חֶרְמֹון׃
Translit, VANIQAKH BA’ET HAHIV ‘ET-HA’ARETS MIYAD SYENEY MAL’KHEY HA’EMORI ‘ASYER BE’EVER HAYAR’DEN MINAKHAL ‘AR’NON ‘AD-HAR KHER’MON

3:9 LAI TB, –orang Sidon menyebut Hermon itu Siryon dan orang Amori menyebutnya Senir–,
KJV, (Which Hermon the Sidonians call Sirion; and the Amorites call it Shenir;)
Hebrew,
צִידֹנִים יִקְרְאוּ לְחֶרְמֹון שִׂרְיֹן וְהָאֱמֹרִי יִקְרְאוּ־לֹו שְׂנִיר׃
Translit, TSIDONIM YIQ’RE’U LEKHER’MON SIR’YON VEHA’EMORI YIQRE’U-LO SENIR

3:10 LAI TB, segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salkha dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan.
KJV, All the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salchah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.
Hebrew,
כֹּל ׀ עָרֵי הַמִּישֹׁר וְכָל־הַגִּלְעָד וְכָל־הַבָּשָׁן עַד־סַלְכָה וְאֶדְרֶעִי עָרֵי מַמְלֶכֶת עֹוג בַּבָּשָׁן׃
Translit, KOL ‘AREY HAMISYOR VEKHOL-HAGIL’AD VEKHOL-HABASYAN ‘AD-SAL’KHA VE’ED’REY ‘AREY MAM’LEKHET ‘OG BABASYAN

3:11 LAI TB, Hanya Og, raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya, ranjangnya adalah ranjang dari besi; bukankah itu masih ada di kota Raba bani Amon? Sembilan hasta panjangnya dan empat hasta lebarnya, menurut hasta biasa.”
KJV, For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold, his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbath of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man.
Hebrew,
כִּי רַק־עֹוג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הִנֵּה עַרְשֹׂו עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמֹּון תֵּשַׁע אַמֹּות אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמֹּות רָחְבָּהּ בְּאַמַּת־אִישׁ׃
Translit, KI RAK-OG MELEKH HABASYAN NISY’AR MIYETER HAR’FA’IM HINEH ‘AR’SO ‘ERES BAR’ZEL HALO HIV BERABAT BENEY ‘AMON TESYA ‘AMOT ‘AR’KAH VE’AR’BA ‘AMOT RAKH’BA BE’AMAT-‘ISY

3:12 LAI TB, “Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu; mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad;
KJV, And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.
Hebrew,
וְאֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת יָרַשְׁנוּ בָּעֵת הַהִוא מֵעֲרֹעֵר אֲשֶׁר־עַל־נַחַל אַרְנֹן וַחֲצִי הַר־הַגִּלְעָד וְעָרָיו נָתַתִּי לָרֻאוּבֵנִי וְלַגָּדִי׃
Translit, VE’ET-HA’ARETS HAZOT YARASY’NU BA’ET HAHIV ME’ARO’ER ‘ASYER-‘AL-NAKHAL ‘AR’NON VAKHATSI HAR-HAGIL’AD VE’ARAV NATATI LARUVENI VELAGADI

3:13 LAI TB, dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. –Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. —
KJV, And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
Hebrew,
וְיֶתֶר הַגִּלְעָד וְכָל־הַבָּשָׁן מַמְלֶכֶת עֹוג נָתַתִּי לַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה כֹּל חֶבֶל הָאַרְגֹּב לְכָל־הַבָּשָׁן הַהוּא יִקָּרֵא אֶרֶץ רְפָאִים׃
Translit, VEYETER HAGIL’AD VEKHOL-HABASYAN MAM’LEKHET ‘OG NATATI LAKHATSI SYEVET HAMENASYEH KOL KHEVEL HA’AR’GOV LEKHOL-HABASYAN HAHU YIQARE ‘ERETS REFA’IM

3:14 LAI TB, Yair, anak Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maakha, dan menamai daerah itu, yakni Basan, menurut namanya sendiri: Hawot-Yair, sampai sekarang.
KJV, Jair the son of Manasseh took all the country of Argob unto the coasts of Geshuri and Maachathi; and called them after his own name, Bashanhavothjair, unto this day.
Hebrew,
יָאִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה לָקַח אֶת־כָּל־חֶבֶל אַרְגֹּב עַד־גְּבוּל הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּעֲכָתִי וַיִּקְרָא אֹתָם עַל־שְׁמֹו אֶת־הַבָּשָׁן חַוֹּת יָאִיר עַד הַיֹּום הַזֶּה׃
Translit, YA’IR BEN-MENASYEH LAQAKH ET-KOL-KHEVEL ‘AR’GOV AD-GEVUL HAGESYURI VEHAMA’AKHATI VAYIQ’RA ‘OTAM ‘AL-SYEMO ‘ET-HABASYAN KHA’UOT YA’IR ‘AD HAYOM HAZEH

3:15 LAI TB, Kepada Makhir kuberikan Gilead.
KJV, And I gave Gilead unto Machir.
Hebrew,
וּלְמָכִיר נָתַתִּי אֶת־הַגִּלְעָד׃
Translit, ULEMAKHIR NATATI ‘ET-HAGIL’AD

3:16 LAI TB, Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah bani Amon;
KJV, And unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto the river Arnon half the valley, and the border even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;
Hebrew,
וְלָרֻאוּבֵנִי וְלַגָּדִי נָתַתִּי מִן־הַגִּלְעָד וְעַד־נַחַל אַרְנֹן תֹּוךְ הַנַּחַל וּגְבֻל וְעַד יַבֹּק הַנַּחַל גְּבוּל בְּנֵי עַמֹּון׃
Translit, VELARUVENI VELAGADI NATATI MIN-HAGIL’AD VE’AD-NAKHAL AR’NON TOKH HANAKHAL UGEVUL VE’AD YABOK HANAKHAL GEVUL BENEY ‘AMON

3:17 LAI TB, selanjutnya Araba-Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur.
KJV, The plain also, and Jordan, and the coast thereof, from Chinnereth even unto the sea of the plain, even the salt sea, under Ashdothpisgah eastward.
Hebrew,
וְהָעֲרָבָה וְהַיַּרְדֵּן וּגְבֻל מִכִּנֶּרֶת וְעַד יָם הָעֲרָבָה יָם הַמֶּלַח תַּחַת אַשְׁדֹּת הַפִּסְגָּה מִזְרָחָה׃
Translit, VEHA’ARAVAH VEHAYAR’DEN UGEVUL MIKINERET VE’AD YAM HA’ARAVAH YAM HAMELAKH TAKHAT ‘ASY’DOT HAPISGAH MIZ’RAKHAH

3:18 LAI TB, Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu, demikian: TUHAN, Allahmu, telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki; namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel.
KJV, And I commanded you at that time, saying, The LORD your God hath given you this land to possess it: ye shall pass over armed before your brethren the children of Israel, all that are meet for the war.
Hebrew,
וָאֲצַו אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּל־בְּנֵי־חָיִל׃
Translit, VA’ATSAV ‘ETKHEM BA’ET HAHIV LEMOR YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM NATAN LAKHEM ‘ET-HA’ARETS HAZOT LERISY’TA KHALUTSIM TA’AV’RU LIF’NEY ‘AKHEIKHEM BENEY-YIS’RA’EL KOL-BENEY-KHAYIL

3:19 LAI TB, Hanya isteri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu–aku tahu ada banyak ternak padamu–boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu,
KJV, But your wives, and your little ones, and your cattle, (for I know that ye have much cattle,) shall abide in your cities which I have given you;
Hebrew,
רַק נְשֵׁיכֶם וְטַפְּכֶם וּמִקְנֵכֶם יָדַעְתִּי כִּי־מִקְנֶה רַב לָכֶם יֵשְׁבוּ בְּעָרֵיכֶם אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם׃
Translit, RAQ NESHEIKHEM VETAP’KHEM UMIQ’NEKHEM YADATI KI-MIQ’NEH RAV LAKHEM YESY’VU BE’AREIKHEM ‘ASYER NATATI LAKHEM

3:20 LAI TB, sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan merekapun memiliki negeri, yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu.
KJV, Until the LORD have given rest unto your brethren, as well as unto you, and until they also possess the land which the LORD your God hath given them beyond Jordan: and then shall ye return every man unto his possession, which I have given you.
Hebrew,
עַד אֲשֶׁר־יָנִיחַ יְהוָה ׀ לַאֲחֵיכֶם כָּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם־הֵם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָהֶם בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְשַׁבְתֶּם אִישׁ לִירֻשָּׁתֹו אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם׃
Translit, ‘AD ‘ASYER-YANI’AKH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) LA’AKHEIKHEM KAKHEM VEYAR’SYU GAM-HEM ‘ET-HA’ARETS ‘ASYER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM NOTEN LAHEM BE’EVER HAYAR’DEN VESYAV’TEM ‘ISY LIRUSYATO ‘ASYER NATATI LAKHEM

3:21 LAI TB, Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian: Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan TUHAN, Allahmu, terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan TUHAN terhadap segala kerajaan, ke mana engkau pergi.
KJV, And I commanded Joshua at that time, saying, Thine eyes have seen all that the LORD your God hath done unto these two kings: so shall the LORD do unto all the kingdoms whither thou passest.
Hebrew,
וְאֶת־יְהֹושׁוּעַ צִוֵּיתִי בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר עֵינֶיךָ הָרֹאֹת אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לִשְׁנֵי הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה כֵּן־יַעֲשֶׂה יְהוָה לְכָל־הַמַּמְלָכֹות אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר שָׁמָּה׃
Translit, VE’ET-YEHOSYU’A TSIVEITI BA’ET HAHIV LEMOR ‘EINEIKHA HARO’OT ‘ET KOL-‘ASYER ‘ASAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM LISY’NEY HAMELAKHIM HA’ELEH KEN-YA’ASEH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) LEKHOL-HAMAM’LAKHOT ‘ASYER ‘ATAH OVER SYAMAH

3:22 LAI TB, Janganlah takut kepada mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berperang untukmu.”
KJV, Ye shall not fear them: for the LORD your God he shall fight for you.
Hebrew,
לֹא תִּירָאוּם כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶם׃ ס
Translit, LO TIRA’UM KI YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM HU HANIL’KHAM LAKHEM

3:23 LAI TB, “Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia dari pada TUHAN, demikian:
KJV, And I besought the LORD at that time, saying,
Hebrew,
וָאֶתְחַנַּן אֶל־יְהוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר׃
Translit, VA’ETKHANAN ‘EL-YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BA’ET HAHIV LEMOR

3:24 LAI TB, Ya, Tuhan ALLAH, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat; sebab allah manakah di langit dan di bumi, yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau?
KJV, O Lord GOD, thou hast begun to shew thy servant thy greatness, and thy mighty hand: for what God is there in heaven or in earth, that can do according to thy works, and according to thy might?
Hebrew,
אֲדֹנָי יְהוִה אַתָּה הַחִלֹּותָ לְהַרְאֹות אֶת־עַבְדְּךָ אֶת־גָּדְלְךָ וְאֶת־יָדְךָ הַחֲזָקָה אֲשֶׁר מִי־אֵל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה כְמַעֲשֶׂיךָ וְכִגְבוּרֹתֶךָ׃
Translit, ADONAY YEHOVIH (dibaca: ‘Elohim) ‘ATAH HAKHILOTA LEHAR’OT ‘ET-‘AV’DEKHA ‘ET-GAD’LEKHA VE’ET-YAD’KHA HAKHAZAQAH ‘ASYER MI-‘EL BASYAMAYIM UVA’ARETS ‘ASYER-YA’ASEH KHEMA’ASEIKHA VEKHIG’VUROTEKHA

3:25 LAI TB, Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon.
KJV, I pray thee, let me go over, and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain, and Lebanon.
Hebrew,
אֶעְבְּרָה־נָּא וְאֶרְאֶה אֶת־הָאָרֶץ הַטֹּובָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטֹּוב הַזֶּה וְהַלְּבָנֹון׃
Translit, ‘EBERAH-NA VE’ER’EH ‘ET-HA’ARETS HATOVAH ‘ASYER BE’EVER HAYAR’DEN HAHAR HATOV HAZEH VEHAL’VANON

3:26 LAI TB, Tetapi TUHAN murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. TUHAN berfirman kepadaku: Cukup! Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan Aku.
KJV, But the LORD was wroth with me for your sakes, and would not hear me: and the LORD said unto me, Let it suffice thee; speak no more unto me of this matter.
Hebrew,
וַיִּתְעַבֵּר יְהוָה בִּי לְמַעַנְכֶם וְלֹא שָׁמַע אֵלָי וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי רַב־לָךְ אַל־תֹּוסֶף דַּבֵּר אֵלַי עֹוד בַּדָּבָר הַזֶּה׃
Translit, VAYIT’ABER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BI LEMA’ANKHEM VELO SYAMA ‘ELAY VAYOMER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELAY RAV-LAKH ‘AL-TOSEF DABER ‘ELAY ‘OD BADAVAR HAZEH

3:27 LAI TB, Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kauseberangi.
KJV, Get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes: for thou shalt not go over this Jordan.
Hebrew,
עֲלֵה ׀ רֹאשׁ הַפִּסְגָּה וְשָׂא עֵינֶיךָ יָמָּה וְצָפֹנָה וְתֵימָנָה וּמִזְרָחָה וּרְאֵה בְעֵינֶיךָ כִּי־לֹא תַעֲבֹר אֶת־הַיַּרְדֵּן הַזֶּה׃
Translit, ‘ALEH ROSY HAPIS’GAH VESA ‘EINEIKHA YAMAH VETSAFONAH VETEIMANAH UMIZ’RAKHAH URE’EH VE’EINEIKHA KI-LO TA’AVOR ‘ET-HAYAR’DEN HAZEH

3:28 LAI TB, Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kaulihat itu.
KJV, But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him: for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see.
Hebrew,
וְצַו אֶת־יְהֹושֻׁעַ וְחַזְּקֵהוּ וְאַמְּצֵהוּ כִּי־הוּא יַעֲבֹר לִפְנֵי הָעָם הַזֶּה וְהוּא יַנְחִיל אֹותָם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּרְאֶה׃
Translit, VETSAV ‘ET-YEHOSYU’A VEKHAZ’QEHU VE’AMTSEHU KI-HU YA’AVOR LIF’NEY HA’AM HAZEH VEHU YAN’KHIL ‘OTAM ‘ET-HA’ARETS ‘ASYER TIR’EH

3:29 LAI TB, Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet-Peor.”
KJV, So we abode in the valley over against Bethpeor.
Hebrew,
וַנֵּשֶׁב בַּגָּיְא מוּל בֵּית פְּעֹור׃ פ
Translit, VANESYEV BAGAY MUL BEIT PE’OR