ULANGAN PASAL 29

29:1 LAI TB, Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah TUHAN, selain perjanjian yang telah diikat-Nya dengan mereka di gunung Horeb.
KJV, These are the words of the covenant, which the LORD commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb.
Hebrew,
אֵלֶּה דִבְרֵי הַבְּרִית אֲ‍שֶׁר־צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה לִכְרֹת אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מֹואָב מִלְּבַד הַבְּרִית אֲשֶׁר־כָּרַת אִתָּם בְּחֹרֵב׃ פ
Translit, ‘ELLEH DIV’REY HABERIT ‘ASYER-TSIVAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ET-MOSYEH LIKHEROT ‘ET BENEY YIS’RA’EL BE’ERETS MO’AV MILLEVAD HABERIT ‘ASYER-KARAT ‘ITTAM BEKHOREV

29:2 LAI TB, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka: “Sudah kamu lihat segala yang dilakukan TUHAN di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya:
KJV, And Moses called unto all Israel, and said unto them, Ye have seen all that the LORD did before your eyes in the land of Egypt unto Pharaoh, and unto all his servants, and unto all his land;
Hebrew,
וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַתֶּם רְאִיתֶם אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה לְעֵינֵיכֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לְפַרְעֹה וּלְכָל־עֲבָדָיו וּלְכָל־אַרְצֹו׃
Translit, VAYIQRA MOSYEH ‘EL-KOL-YIS’RA’EL VAYOMER ‘ALEHEM ‘ATTEM RE’ITEM ‘ET KOL-‘ASYER ‘ASAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) LE’EYNEYKHEM BE’ERETS MITS’RAYIM LEFAR’OH ULEKHOL-‘AVADAV ULEKHOL-‘ARETSO

29:3 LAI TB, cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu.
KJV, The great temptations which thine eyes have seen, the signs, and those great miracles:
Hebrew,
הַמַּסֹּות הַגְּדֹלֹת אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ הָאֹתֹת וְהַמֹּפְתִים הַגְּדֹלִים הָהֵם׃
Translit, HAMMASSOT HAGGEDOLOT ‘ASYER RA’U ‘EYNEYKHA HA’OTOT VEHAMMOF’TIM HAGGEDOLIM HAHEM

29:4 LAI TB, Tetapi sampai sekarang ini TUHAN tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar.
KJV, Yet the LORD hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear, unto this day.
Hebrew,
וְלֹא־נָתַן יְהוָה לָכֶם לֵב לָדַעַת וְעֵינַיִם לִרְאֹות וְאָזְנַיִם לִשְׁמֹעַ עַד הַיֹּום הַזֶּה׃
Translit, VELO-NATAN YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) LAKHEM LEV LADA’AT VE’EYNAYIM LIRE’OT VE’AZENAYIM LISH’MO’A ‘AD HAYOM HAZZEH

29:5 LAI TB, Empat puluh tahun lamanya Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun; pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu.
KJV, And I have led you forty years in the wilderness: your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot.
Hebrew,
וָאֹולֵךְ אֶתְכֶם אַרְבָּעִים שָׁנָה בַּמִּדְבָּר לֹא־בָלוּ שַׂלְמֹתֵיכֶם מֵעֲלֵיכֶם וְנַעַלְךָ לֹא־בָלְתָה מֵעַל רַגְלֶךָ׃
Translit, VA’OLEKH ‘ET’KHEM ‘AREBA’IM SYANAH BAMMID’BAR LO-VALO SAL’MOTEYKHEM ME’ALEYKHEM VENA’ALEKHA LO-VALETAH ME’AL RAGELEKHA

29:6 LAI TB, Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum — supaya kamu tahu bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.
KJV, Ye have not eaten bread, neither have ye drunk wine or strong drink: that ye might know that I am the LORD your God.
Hebrew,
לֶחֶם לֹא אֲכַלְתֶּם וְיַיִן וְשֵׁכָר לֹא שְׁתִיתֶם לְמַעַן תֵּדְעוּ כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
Translit interlinear, LEKHEM {roti} LO {tidak} ‘AKHAL’TEM {kalian makan} VEYAYIN {dan wine/ anggur} VESHEKHAR {dan arak} LO {tidak} SHETITEM {kalian minum} LEMA’AN {oleh karena} TEDE’U {kalian mengetahui} KI {bahwa} ‘ANI {Aku dalah} YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay, TUHAN) ‘ELOHEYKHEM {Allah kalian}

29:7 LAI TB, Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, raja Hesybon, dan Og, raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah,
KJV, And when ye came unto this place, Sihon the king of Heshbon, and Og the king of Bashan, came out against us unto battle, and we smote them:
Hebrew,
וַתָּבֹאוּ אֶל־הַמָּקֹום הַזֶּה וַיֵּצֵא סִיחֹן מֶלֶךְ־חֶשְׁבֹּון וְעֹוג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן לִקְרָאתֵנוּ לַמִּלְחָמָה וַנַּכֵּם׃
Translit, VATTAVO’U ‘EL-HAMMAQOM HAZZEH VAYETSE SIKHON MELEKH-KHESH’BON VE’OG MELEKH-HABASYAN LIQ’RATENU LAMMIL’KHAMAH VANNAKEM

29:8 LAI TB, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka.
KJV, And we took their land, and gave it for an inheritance unto the Reubenites, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh.
Hebrew,
וַנִּקַּח אֶת־אַרְצָם וַנִּתְּנָהּ לְנַחֲלָה לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשִּׁי׃
Translit, VANNIQQAKH ‘ET-‘ARETSAM VANNIT’NAH LENAKHALAH LAR’UVENI VELAGGADI VELAKHATSI SYEVET HAMENASYI

29:9 LAI TB, Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan.
KJV, Keep therefore the words of this covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do.
Hebrew,
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תַּשְׂכִּילוּ אֵת כָּל־אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן׃ פ
Translit, USYEMAR’TEM ‘ET-DIV’REY HABERIT HAZZOT VA’ASITEM ‘OTAM LEMA’AN TASEKILU ‘ET KOL-‘ASYER TA’ASUN

29:10 LAI TB, Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu: para kepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel,
KJV, Ye stand this day all of you before the LORD your God; your captains of your tribes, your elders, and your officers, with all the men of Israel,
Hebrew,
אַתֶּם נִצָּבִים הַיֹּום כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל׃
Translit, ‘ATTEM NITSAVIM HAYOM KULLEKHEM LIFENEY YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEYKHEM RASYEYKHEM SYIV’TEYKHEM ZIQ’NEYKHEM VESYOT’REYKHEM KOL ‘ISH YIS’RA’EL

29:11 LAI TB, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu,
KJV, Your little ones, your wives, and thy stranger that is in thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water:
Hebrew,
טַפְּכֶם נְשֵׁיכֶם וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בְּקֶרֶב מַחֲנֶיךָ מֵחֹטֵב עֵצֶיךָ עַד שֹׁאֵב מֵימֶיךָ׃
Translit, TAP’KHEM NESHEYKHEM VEGEREKHA ‘ASYER BEQEREV MAKHANEYKHA MEKHOTEV ‘ETSEYKHA ‘AD SYO’EV MEYMEYKHA

29:12 LAI TB, untuk masuk ke dalam perjanjian TUHAN, Allahmu, yakni sumpah janji-Nya, yang diikat TUHAN, Allahmu, dengan engkau pada hari ini,
KJV, That thou shouldest enter into covenant with the LORD thy God, and into his oath, which the LORD thy God maketh with thee this day:
Hebrew,
לְעָבְרְךָ בִּבְרִית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וּבְאָלָתֹו אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כֹּרֵת עִמְּךָ הַיֹּום׃
Translit, LE’AV’REKHA BIVERIT YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEYKHA UVE’ALATO ‘ASYER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEYKHA KORET ‘IMMEKHA HAYOM

29:13 LAI TB, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya pada hari ini dan supaya Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankan-Nya kepadamu dan seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
KJV, That he may establish thee to day for a people unto himself, and that he may be unto thee a God, as he hath said unto thee, and as he hath sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
Hebrew,
לְמַעַן הָקִים־אֹתְךָ הַיֹּום ׀ לֹו לְעָם וְהוּא יִהְיֶה־לְּךָ לֵאלֹהִים כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר־לָךְ וְכַאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב׃
Translit, LEMA’AN HAQIM-‘OTEKHA HAYOM LO LE’AM VEHU YIH’YEH-LEKHA LELOHIM KA’ASYER DIBER-LAKH VEKHA’ASYER NISH’BA LA’AVOTEYKHA LE’AVRAHAM LEYITS’HAQ ULEYA’AQOV

29:14 LAI TB, Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini,
KJV, Neither with you only do I make this covenant and this oath;
Hebrew,
וְלֹא אִתְּכֶם לְבַדְּכֶם אָנֹכִי כֹּרֵת אֶת־הַבְּרִית הַזֹּאת וְאֶת־הָאָלָה הַזֹּאת׃
Translit, VELO ‘ITTEKHEM LEVADDEKHEM ‘ANOKHI KORET ‘ET-HABERIT HAZZOT VE’ET-HA’ALAH HAZZOT

29:15 LAI TB, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan TUHAN, Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.
KJV, But with him that standeth here with us this day before the LORD our God, and also with him that is not here with us this day:
Hebrew,
כִּי אֶת־אֲשֶׁר יֶשְׁנֹו פֹּה עִמָּנוּ עֹמֵד הַיֹּום לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֵת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ פֹּה עִמָּנוּ הַיֹּום׃
Translit, KI ‘ET-‘ASYER YESYENO POH ‘IMMANU ‘OMED HAYOM LIFENEY YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEYNU VE’ET ‘ASYER ‘EYNENNU POH ‘IMMANU HAYOM

29:16 LAI TB, Sebab kamu ini tahu, bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui,
KJV, (For ye know how we have dwelt in the land of Egypt; and how we came through the nations which ye passed by;
Hebrew,
כִּי־אַתֶּם יְדַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר־יָשַׁבְנוּ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְאֵת אֲשֶׁר־עָבַרְנוּ בְּקֶרֶב הַגֹּויִם אֲשֶׁר עֲבַרְתֶּם׃
Translit, KI-‘ATTEM YEDA’ETTEM ‘ET ‘ASYER-YASYAVENU BE’ERETS MITS’RAYIM VE’ET ‘ASYER-‘AVARENU BEQEREV HAGGOYIM ‘ASYER ‘AVAR’TEM

29:17 LAI TB, dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka.
KJV, And ye have seen their abominations, and their idols, wood and stone, silver and gold, which were among them:)
Hebrew,
וַתִּרְאוּ אֶת־שִׁקּוּצֵיהֶם וְאֵת גִּלֻּלֵיהֶם עֵץ וָאֶבֶן כֶּסֶף וְזָהָב אֲשֶׁר עִמָּהֶם׃
Translit, VATTIRE’U ‘ET-SYIQQUTSEYHEM VE’ET GILLULEYHEM ‘ETS VA’EVEN KESEF VEZAHAV ‘ASYER ‘IMMAHEM

29:18 LAI TB, Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan TUHAN, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada allah bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh.
KJV, Lest there should be among you man, or woman, or family, or tribe, whose heart turneth away this day from the LORD our God, to go and serve the gods of these nations; lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood;
Hebrew,
פֶּן־יֵשׁ בָּכֶם אִישׁ אֹו־אִשָּׁה אֹו מִשְׁפָּחָה אֹו־שֵׁבֶט אֲשֶׁר לְבָבֹו פֹנֶה הַיֹּום מֵעִם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לָלֶכֶת לַעֲבֹד אֶת־אֱלֹהֵי הַגֹּויִם הָהֵם פֶּן־יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה׃
Translit, PEN-YESH BAKHEM ‘ISH ‘OV-‘ISYAH ‘OV MISH’PAKHAH ‘OV-SYEVET ‘ASYER LEVAVO FONEH HAYOM ME’IM YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEYNU LALEKHET LA’AVOD ‘ET-‘ELOHEY HAGGOYIM HAHEM PEN-YESH BAKHEM SYORESH POREH ROSH VELA’ANAH

29:19 LAI TB, Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil — dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan —
KJV, And it come to pass, when he heareth the words of this curse, that he bless himself in his heart, saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of mine heart, to add drunkenness to thirst:
Hebrew,
וְהָיָה בְּשָׁמְעֹו אֶת־דִּבְרֵי הָאָלָה הַזֹּאת וְהִתְבָּרֵךְ בִּלְבָבֹו לֵאמֹר שָׁלֹום יִהְיֶה־לִּי כִּי בִּשְׁרִרוּת לִבִּי אֵלֵךְ לְמַעַן סְפֹות הָרָוָה אֶת־הַצְּמֵאָה׃
Translit, VEHAYAH BESYAME’O ‘ET-DIV’REY HA’ALAH HAZZOT VEHIT’BAREKH BILEVAVO LEMOR SYALOM YIHYEH-LI KI BISYERIRUT LIBI ‘ELEKH LEMA’AN SEFOT HARAVAH ‘ET-HATSEME’AH

29:20 LAI TB, maka TUHAN tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu TUHAN akan menyala atasnya pada waktu itu; segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan TUHAN akan menghapuskan namanya dari kolong langit.
KJV, The LORD will not spare him, but then the anger of the LORD and his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall lie upon him, and the LORD shall blot out his name from under heaven.
Hebrew,
לֹא־יֹאבֶה יְהוָה סְלֹחַ לֹו כִּי אָז יֶעְשַׁן אַף־יְהוָה וְקִנְאָתֹו בָּאִישׁ הַהוּא וְרָבְצָה בֹּו כָּל־הָאָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה וּמָחָה יְהוָה אֶת־שְׁמֹו מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם׃
Translit interlinear, LO- {tidak} YOVEH {Dia akan bersedia} YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay, TUHAN) SELOAKH {untuk mengampuni, Verb Qal Infinitive} LO {padanya} KI {sebab} ‘AZ {sampai} YE’ESHAN {dia menyala} ‘AF- {murka dari} YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay, TUHAN) VEQINE’ATO {dan cemburu-Nya} BA’ISH {pada orang itu} HAHU {demikian} VERAVETSAH {dilimpahkan} BO {di dalamnya} KOL-{segala} HA’ALAH {kutuk/ sumpah serapah} HAKETUVAH {tertulis} BASSEFER {dalam kitab} HAZEH {ini} UMAKHAH {dan Dia menghapuskan} YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay, TUHAN) ‘ET- {pada} SHEMO {nama-nya} MITAKHAT {dari bawah/ dari kolong} HASHAMAYIM {langit ini}

29:21 LAI TB, TUHAN akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini.
KJV, And the LORD shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel, according to all the curses of the covenant that are written in this book of the law:
Hebrew,
וְהִבְדִּילֹו יְהוָה לְרָעָה מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אָלֹות הַבְּרִית הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתֹּורָה הַזֶּה׃
Translit interlinear, VEHIV’DILO {dan Dia memisahkan orang itu} YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay, TUHAN) LERA’AH {untuk kecelakaam} MIKOL {dari semua} SHIVETEY {suku-suku dari} YIS’RA’EL {isrel} KEKHOL {sesuai dengan segala} ‘ALOT {kutuk-kutuk} HABERIT {perjanjian} HAKETUVAH {yang tertulis} BESEFER {pada kitab} HATORAH {taurat} HAZEH {ini}

29:22 LAI TB, Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata — apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan TUHAN ke negeri itu,
KJV, So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the LORD hath laid upon it;
Hebrew,
וְאָמַר הַדֹּור הָאַחֲרֹון בְּנֵיכֶם אֲשֶׁר יָקוּמוּ מֵאַחֲרֵיכֶם וְהַנָּכְרִי אֲשֶׁר יָבֹא מֵאֶרֶץ רְחֹוקָה וְרָאוּ אֶת־מַכֹּות הָאָרֶץ הַהִוא וְאֶת־תַּחֲלֻאֶיהָ אֲשֶׁר־חִלָּה יְהוָה בָּהּ׃
Translit, VE’AMAR HADDOR HA’AKHARON BENEYKHEM ‘ASYER YAQUMU ME’AKHAREYKHEM VEHANNAKHERI ‘ASYER YAVO ME’ERETS REKHOQAH VERA’U ‘ET-MAKOT HA’ARETS HAHIV VE’ET-TAKHALU’EYAH ‘ASYER-KHILLAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BAH

29:23 LAI TB, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apa pun yang timbul dari padanya, seperti pada waktu ditunggangbalikkan-Nya Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim, yakni yang ditunggangbalikkan TUHAN dalam murka dan kepanasan amarah-Nya —
KJV, And that the whole land thereof is brimstone, and salt, and burning, that it is not sown, nor beareth, nor any grass groweth therein, like the overthrow of Sodom, and Gomorrah, Admah, and Zeboim, which the LORD overthrew in his anger, and in his wrath:
Hebrew,
גָּפְרִית וָמֶלַח שְׂרֵפָה כָל־אַרְצָהּ לֹא תִזָּרַע וְלֹא תַצְמִחַ וְלֹא־יַעֲלֶה בָהּ כָּל־עֵשֶׂב כְּמַהְפֵּכַת סְדֹם וַעֲמֹרָה אַדְמָה [וּצְבֹיִּים כ] (וּצְבֹויִם ק) אֲשֶׁר הָפַךְ יְהוָה בְּאַפֹּו וּבַחֲמָתֹו׃
Translit, GAFERIT VAMELAKH SEREFAH KHOL-‘ARETSAH LO TIZZARA VELO TATSEMIAKH VELO-YA’ALEH VAH KOL-‘ESEV KEMAH’PEKHAT SEDOM VA’AMORAH ‘AD’MAH [UTSEVOYIYM ketiv] (UTSEVOYIM qere) ‘ASYER HAFAKH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BE’APO UVAKHAMATO

29:24 LAI TB, bahkan segala bangsa akan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini?
KJV, Even all nations shall say, Wherefore hath the LORD done thus unto this land? what meaneth the heat of this great anger?
Hebrew,
וְאָמְרוּ כָּל־הַגֹּויִם עַל־מֶה עָשָׂה יְהוָה כָּכָה לָאָרֶץ הַזֹּאת מֶה חֳרִי הָאַף הַגָּדֹול הַזֶּה׃
Translit, VE’AMERU KOL-HAGGOYIM ‘AL-MEH ‘ASAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) KAKHAH LA’ARETS HAZZOT MEH KHORI HA’AF HAGGADOL HAZZEH

29:25 LAI TB, Maka orang akan menjawab: Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian TUHAN, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikat-Nya dengan mereka ketika mereka dibawa-Nya keluar dari tanah Mesir,
KJV, Then men shall say, Because they have forsaken the covenant of the LORD God of their fathers, which he made with them when he brought them forth out of the land of Egypt:
Hebrew,
וְאָמְרוּ עַל אֲשֶׁר עָזְבוּ אֶת־בְּרִית יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתָם אֲשֶׁר כָּרַת עִמָּם בְּהֹוצִיאֹו אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃
Translit, VE’AMERU ‘AL ‘ASYER ‘AZEVU ‘ET-BERIT YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEY ‘AVOTAM ‘ASYER KARAT ‘IMMAM BEHOTSIY’O ‘OTAM ME’ERETS MITS’RAYIM

29:26 LAI TB, dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan TUHAN kepada mereka sebagai bagiannya.
KJV, For they went and served other gods, and worshipped them, gods whom they knew not, and whom he had not given unto them:
Hebrew,
וַיֵּלְכוּ וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ לָהֶם אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא־יְדָעוּם וְלֹא חָלַק לָהֶם׃
Translit, VAYELEKHU VAYA’AVEDU ‘ELOHIM ‘AKHERIM VAYISHETTAKHAUU LAHEM ‘ELOHIM ‘ASYER LO-YEDA’UM VELO KHALAQ LAHEM

29:27 LAI TB, Itulah sebabnya murka TUHAN bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini:
KJV, And the anger of the LORD was kindled against this land, to bring upon it all the curses that are written in this book:
Hebrew,
וַיִּחַר־אַף יְהוָה בָּאָרֶץ הַהִוא לְהָבִיא עָלֶיהָ אֶת־כָּל־הַקְּלָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה׃
Translit, VAYIKHAR-‘AF YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BA’ARETS HAHIV LEHAVIY ‘ALEYAH ‘ET-KOL-HAQQELALAH HAKETUVAH BASSEFER HAZZEH

29:28 LAI TB, TUHAN telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusar-Nya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini.
KJV, And the LORD rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day.
Hebrew,
וַיִּתְּשֵׁם יְהוָה מֵעַל אַדְמָתָם בְּאַף וּבְחֵמָה וּבְקֶצֶף גָּדֹול וַיַּשְׁלִכֵם אֶל־אֶרֶץ אַחֶרֶת כַּיֹּום הַזֶּה׃
Translit, VAYIT’SYEM YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ME’AL ‘ADEMATAM BE’AF UVEKHEMAH UVEQETSEF GADOL VAYASH’LIKHEM ‘EL-‘ERETS ‘AKHERET KAYOM HAZZEH

29:29 LAI TB, Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.”
KJV, The secret things belong unto the LORD our God: but those things which are revealed belong unto us and to our children for ever, that we may do all the words of this law.
Hebrew,
הַנִּסְתָּרֹת לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד־עֹולָם לַעֲשֹׂות אֶת־כָּל־דִּבְרֵי הַתֹּורָה הַזֹּאת׃ ס
Translit, HANNISETTAROT LAYEHOVAH (dibaca: L’Adonay) ‘ELOHEYNU VEHANNIGELOT LANU ULEVANEYNU ‘AD-‘OLAM LA’ASOT ‘ET-KOL-DIV’REY HATTORAH HAZZOT