ULANGAN PASAL 15

15:1 LAI TB, “Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang.
KJV, At the end of every seven years thou shalt make a release.
Hebrew,
מִקֵּץ שֶׁבַע־שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה׃
Translit, MIQETS SHEVA-SHANIM TA’ASEH SHEMITAH

15:2 LAI TB, Inilah cara penghapusan itu: setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya; janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi TUHAN.
KJV, And this is the manner of the release: Every creditor that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not exact it of his neighbour, or of his brother; because it is called the LORD’S release.
Hebrew,
וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמֹוט כָּל־בַּעַל מַשֵּׁה יָדֹו אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ לֹא־יִגֹּשׂ אֶת־רֵעֵהוּ וְאֶת־אָחִיו כִּי־קָרָא שְׁמִטָּה לַיהוָה׃
Translit, VEZEH DEVAR HASHEMITAH SHAMOT KOL-BA’AL MASHEH YADO ‘ASHER YASHE BERE’EHU LO-YIGOS ‘ET-RE’EHU VE’ET-‘AKHIV KI-QARA SHEMITA LAYEHOVAH (dibaca: L’Adonay)

15:3 LAI TB, Dari seorang asing boleh kautagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kauhapuskan.
KJV, Of a foreigner thou mayest exact it again: but that which is thine with thy brother thine hand shall release;
Hebrew,
אֶת־הַנָּכְרִי תִּגֹּשׂ וַאֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת־אָחִיךָ תַּשְׁמֵט יָדֶךָ׃
Translit, ‘ET-HANAKH’RI TIGOS VA’ASHER YIH’YEH LEKHA ‘ET-‘AKHIKHA TASH’MET YADEKHA

15:4 LAI TB, Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh TUHAN akan memberkati engkau di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka,
KJV, Save when there shall be no poor among you; for the LORD shall greatly bless thee in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it:
Hebrew,
אֶפֶס כִּי לֹא יִהְיֶה־בְּךָ אֶבְיֹון כִּי־בָרֵךְ יְבָרֶכְךָ יְהוָה בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן־לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ׃
Translit, ‘EFES KI LO YIH’YEH-BEKHA ‘EV’YON KI-VAREKH YEVAREKH’KHA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BA’ARETS ‘ASHER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA NOTEN-LEKHA NAKHALAH LERISH’TA

15:5 LAI TB, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
KJV, Only if thou carefully hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all these commandments which I command thee this day.
Hebrew,
רַק אִם־שָׁמֹועַ תִּשְׁמַע בְּקֹול יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר לַעֲשֹׂות אֶת־כָּל־הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיֹּום׃
Translit, RAQ ‘IM-SHA’MO’A TISH’MA BEKOL YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA LISH’MOR LA’ASOT ‘ET-KOL-HAMITS’VAH HAZOT ‘ASHER ‘ANOKHI METSAV’KHA HAYOM

15:6 LAI TB, Apabila TUHAN, Allahmu, memberkati engkau, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman; engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau.
KJV, For the LORD thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.
Hebrew,
כִּי־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר־לָךְ וְהַעֲבַטְתָּ גֹּויִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תַעֲבֹט וּמָשַׁלְתָּ בְּגֹויִם רַבִּים וּבְךָ לֹא יִמְשֹׁלוּ׃ ס
Translit, KI-YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA BERAKH’KHA KA’ASHER DIBER-LAKH VEHA’AVAT’TA GOYIM RABIM VE’ATAH LO’ TA’AVOT UMASHAL’TA BEGOYIM RABIM UVEKHA LO YIM’SHOLU

15:7 LAI TB, Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu,
KJV, If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother:
Hebrew,
כִּי־יִהְיֶה בְךָ אֶבְיֹון מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְאַמֵּץ אֶת־לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת־יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיֹון׃
Translit, KI-YIH’YEH VEKHA ‘EV’YON ME’AKHAD ‘AKHEIKHA BE’AKHAD SHE’AREIKHA BE’AR’TSEKHA ‘ASHER-YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA NOTEN LAKH LO TE’AMETS ‘ET-LEVAV’KHA VELO TIQ’POTS ‘ET-YAD’KHA ME’AKHIKHA HA’EV’YON

15:8 LAI TB, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan.
KJV, But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth.
Hebrew,
כִּי־פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת־יָדְךָ לֹו וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרֹו אֲשֶׁר יֶחְסַר לֹו׃
Translit, KI-FATOAKH TIF’TAKH ‘ET-YAD’KHA LO VEHA’AVET TA’AVITENU DEI MAKH’SORO ‘ASHER YEKH’SAR LO

15:9 LAI TB, Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila, demikian: Sudah dekat tahun ketujuh, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada TUHAN tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu.
KJV, Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The seventh year, the year of release, is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin unto thee.
Hebrew,
הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן־יִהְיֶה דָבָר עִם־לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת־הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיֹון וְלֹא תִתֵּן לֹו וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל־יְהוָה וְהָיָה בְךָ חֵטְא׃
Translit, HISHAMER LEKHA PEN-YIH’YEH DAVAR ‘IM-LEVAV’KHA VELIYA’AL LEMOR QAR’VAH SHENAT-HASHEVA SHENAT HASHEMITAH VERA’AH ‘EN’KHA BE’AKHIKHA HA’EV’YON VELO TITEN LO VEQARA ‘ALEIKHA ‘EL-YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) VEHAYAH VEKHA KHET

15:10 LAI TB, Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu.
KJV, Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him: because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto.
Hebrew,
נָתֹון תִּתֵּן לֹו וְלֹא־יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לֹו כִּי בִּגְלַל ׀ הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ׃
Translit, NATON TITEN LO VELO-YERA LEVAV’KHA BETIT’KHA LO KI BIG’LAL HADAVAR HAZEH YEVAREKH’KHA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA BEKHAL-MA’ASEKHA UVEKHOL MISH’LAKH YADEKHA

15:11 LAI TB, Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu; itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.”
KJV, For the poor shall never cease out of the land: therefore I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy, in thy land.
Hebrew,
כִּי לֹא־יֶחְדַּל אֶבְיֹון מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל־כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת־יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ׃ ס
Translit, KI {sebab} LO- {tidak} YEKH’DAL {dia berhenti} ‘EV’YON {orang miskin} MIQEREV {ditengah-tengah} HA’ARETS {negeri itu} ‘AL-KEN {oleh sebab itu} ‘ANOKHI {aku} METSAV’KHA {memberi perintah kepadamu} LEMOR {demikian} PATOAKH TIF’TAKH {sunggung engkau harus membuka lebar-lebar} ‘ET-YAD’KHA {pada tanganmu} LE’AKHIKHA {pada saudaramu} LA’ANIYEKHA {kepada yang tertindas di antaramu} ULE’EV’YON’KHA {dan pada orang miskin di antaramu} BE’AR’TSEKHA {di negerimu}

15:12 LAI TB, “Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka.
KJV, And if thy brother, an Hebrew man, or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee six years; then in the seventh year thou shalt let him go free from thee.
Hebrew,
ִּכִּי־יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי אֹו הָעִבְרִיָּה וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת תְּשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ׃
Translit, KI-YIMAKHER LEKHA AKHIKHA HA’IV’RI ‘O HA’IV’RIYAH VA’AVAD’KHA SHESH SHANIM UVASHANAH HASHEVI’IT TESHAL’KHENU KHAF’SHI ME’IMAKH

15:13 LAI TB, Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa,
KJV, And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty:
Hebrew,
וְכִי־תְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ לֹא תְשַׁלְּחֶנּוּ רֵיקָם׃
Translit, VEKHI-TESHAL’KHENU KHAF’SHI ME’IMAKH LO TESHAL’KHENU REIQAM

15:14 LAI TB, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kauberikan kepadanya.
KJV, Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress: of that wherewith the LORD thy God hath blessed thee thou shalt give unto him.
Hebrew,
הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק לֹו מִצֹּאנְךָ וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תִּתֶּן־לֹו׃
Translit, HA’ANEIQ TA’ANIQ LO MITSON’KHA UMIGAR’NEKHA UMIYIQ’VEKHA ‘ASHER BERAKH’KHA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA TITEN-LO

15:15 LAI TB, Haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu; itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini.
KJV, And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the LORD thy God redeemed thee: therefore I command thee this thing to day.
Hebrew,
וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּפְדְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עַל־כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה הַיֹּום׃
Translit, VEZAKHAR’TA KI ‘EVED HAYITA BE’ERETS MITS’RAYIM VAYIF’DEKHA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA ‘AL-KEN ‘ANOKHI METSAV’KHA ‘ET-HADAVAR HAZEH HAYOM

15:16 LAI TB, Tetapi apabila dia berkata kepadamu: Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu,
KJV, And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee; because he loveth thee and thine house, because he is well with thee;
Hebrew,
וְהָיָה כִּי־יֹאמַר אֵלֶיךָ לֹא אֵצֵא מֵעִמָּךְ כִּי אֲהֵבְךָ וְאֶת־בֵּיתֶךָ כִּי־טֹוב לֹו עִמָּךְ׃
Translit, VEHAYAH KI-YOMAR ‘ELEIKHA LO ‘ETSE ME’IMAKH KI ‘AHEV’KHA VE’ET-BEITEKHA KI-TOV LO ‘IMAKH

15:17 LAI TB, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kauperbuat kepada budakmu perempuan.
KJV, Then thou shalt take an aul, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant for ever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise.
Hebrew,
וְלָקַחְתָּ אֶת־הַמַּרְצֵעַ וְנָתַתָּה בְאָזְנֹו וּבַדֶּלֶת וְהָיָה לְךָ עֶבֶד עֹולָם וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה־כֵּן׃
Translit, VELAQAKH’TA ‘ET-HAMAR’TSE’A VENATATAH VE’AZ’NO UVADELET VEHAYAH LEKHA ‘EVED ‘OLAM VE’AF LA’AMATKHA TA’ASEH-KEN

15:18 LAI TB, Janganlah merasa susah, apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab enam tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa dua kali upah seorang pekerja harian. Maka TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kaukerjakan.”
KJV, It shall not seem hard unto thee, when thou sendest him away free from thee; for he hath been worth a double hired servant to thee, in serving thee six years: and the LORD thy God shall bless thee in all that thou doest.
Hebrew,
לֹא־יִקְשֶׁה בְעֵינֶךָ בְּשַׁלֵּחֲךָ אֹתֹו חָפְשִׁי מֵעִמָּךְ כִּי מִשְׁנֶה שְׂכַר שָׂכִיר עֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים וּבֵרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה׃ פ
Translit, LO-YIQ’SHEH VE’EINEKHA BESHALEKHAKHA ‘OTO KHAF’SHI ME’IMAKH KI MISH’NE SEKHAR SAKHIR ‘AVAD’KHA SHESH SHANIM UVERAKH’KHA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA BEKHOL ‘ASHER TA’ASE

15:19 LAI TB, “Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kaukuduskan bagi TUHAN, Allahmu; janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu.
KJV, All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the LORD thy God: thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep.
Hebrew,
כָּֽל־הַבְּכֹור אֲשֶׁר יִוָּלֵד בִּבְקָרְךָ וּבְצֹֽאנְךָ הַזָּכָר תַּקְדִּישׁ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שֹׁורֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכֹור צֹאנֶֽךָ׃
Translit, KAL-HABEKHOR ‘ASHER YIVALED BIV’QARKHA UVETSON’KHA HAZAKHAR TAQ’DISH LAYEHOVAH (dibaca: L’Adonay) ‘ELOHEIKHA LO TA’AVOD BIV’KHOR SHOREKHA VELO TAGOZ BEKHOR TSONEKHA

15:20 LAI TB, Di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih TUHAN, engkau ini dan seisi rumahmu.
KJV, Thou shalt eat it before the LORD thy God year by year in the place which the LORD shall choose, thou and thy household.
Hebrew,
לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ תֹאכֲלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה בַּמָּקֹום אֲשֶׁר־יִבְחַר יְהוָה אַתָּה וּבֵיתֶךָ׃
Translit, LIF’NEY YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA TOKH’LENU SHANAH VESHANAH BAMAQOM ‘ASHER-YIV’KHAR YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ATAH UVEITEKHA

15:21 LAI TB, Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi TUHAN, Allahmu.
KJV, And if there be any blemish therein, as if it be lame, or blind, or have any ill blemish, thou shalt not sacrifice it unto the LORD thy God.
Hebrew,
וְכִי־יִהְיֶה בֹו מוּם פִּסֵּחַ אֹו עִוֵּר כֹּל מוּם רָע לֹא תִזְבָּחֶנּוּ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ׃
Translit, VEKHI-YIH’YEH VO MUM PISEAKH ‘O ‘IVER KOL MUM RA LO TIZ’BAKHENU LAYEHOVAH (dibaca: L’Adonay) ELOHEIKHA

15:22 LAI TB, Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa.
KJV, Thou shalt eat it within thy gates: the unclean and the clean person shall eat it alike, as the roebuck, and as the hart.
Hebrew,
בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכֲלֶנּוּ הַטָּמֵא וְהַטָּהֹור יַחְדָּו כַּצְּבִי וְכָאַיָּל׃
Translit, BISH’AREIKHA TOKH’LENU HATAME VEHATAHOR YAKH’DAV KATS’VI VEKHA’AYAL

15:23 LAI TB, Hanya darahnya janganlah kaumakan; haruslah kaucurahkan ke tanah seperti air.”
KJV, Only thou shalt not eat the blood thereof; thou shalt pour it upon the ground as water.
Hebrew,
רַק אֶת־דָּמֹו לֹא תֹאכֵל עַל־הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם׃ פ
Translit, RAQ ‘ET-DAMO LO TOKHEL ‘AL-HA’ARETS TISH’PEKHENU KAMAYIM