Kubur Kosong

Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, datanglah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat batunya sudah terguling dari kubur itu.

Sebab itu ia berlari dan mendatangi Simon Petrus, dan kepada murid yang lain yang dikasihi YESUS, ia berkata: “Mereka telah mengambil Tuhan dari kubur itu, dan kita tidak tahu di mana mereka meletakkan-Nya.”

Kemudian Petrus dan murid yang lain itu keluar dan mereka pergi ke kubur itu.

Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus dan tiba pertama di kubur itu.

Dan sambil memeriksa ke dalam, ia melihat kain linen yang tergeletak, namun ia tidak masuk.

Kemudian datanglah Simon Petrus yang menyusul di belakangnya, ia masuk ke dalam kubur itu dan melihat kain linen yang tergeletak itu.

Dan kain penutup wajah pada kepala YESUS tidak terletak bersama kain linen itu, tetapi terpisah dan terlipat di satu tempat.

Kemudian, murid yang lain yang tiba pertama itu pun masuk ke dalam kubur itu, dan ia juga melihat dan percaya.

Sebab mereka belum memahami Kitab Suci, bahwa Dia harus bangkit dari kematian.

Yesus Menampakan Diri Kepada Maria Magdalena

10 Kemudian murid-murid itu kembali ke tempatnya.

11 Namun Maria berdiri di luar kubur itu sambil menangis. Sementara menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu.

12 Dan ia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk, satu di bagian kepala, dan satu di bagian kaki, di tempat mayat YESUS dibaringkan.

13 Dan mereka berkata kepadanya, “Hai wanita, mengapa engkau menangis?” Ia berkata kepada mereka, “Karena mereka mengambil Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan-Nya.”

14 Dan setelah mengatakan semua itu, ia berpaling ke belakang dan melihat YESUS sedang berdiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah YESUS.

15 YESUS berkata kepadanya, “Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau mencari siapa?” Karena mengira bahwa Dia adalah penjaga taman, Maria berkata kepada-Nya, “Tuan, jika engkau telah membawa Dia, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkan-Nya, maka aku akan mengambil Dia.”

16 YESUS berkata, “Maria.” Sambil membalikkan badan, Maria berkata kepada-Nya, “Rabi!”, yang artinya Guru.

17 YESUS berkata kepadanya, “Jangan menjamah Aku! Sebab Aku belum naik kepada Bapa-Ku. Namun pergilah kepada saudara-saudara-Ku, dan katakanlah kepada mereka, Aku akan terangkat naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Elohim-Ku dan Elohimmu.”

18 Maria Magdalena pergi kepada para murid untuk mengabarkan bahwa ia telah melihat Tuhan, dan Tuhan telah mengatakan semua hal itu kepadanya.

Pengutusan Murid-Murid

19 Menjelang senja pada hari pertama minggu itu, ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, datanglah YESUS berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: “Shalom bagimu!”

20 Setelah berkata demikian, Dia menunjukkan kedua tangan dan lambung-Nya kepada mereka. Dan, ketika para murid itu melihat Tuhan, mereka bersukacita.

21 Kemudian YESUS berkata lagi kepada mereka, “Shalom bagimu! Sama seperti Bapa telah mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu.”

22 Dan setelah mengatakan hal itu, Dia meniupkan napas kepada mereka dan berkata, “Terimalah Roh Kudus!

23 Siapa pun yang kamu ampuni dosanya, mereka diampuni; siapa pun yang dosanya tidak kamu ampuni, mereka juga tidak diampuni.”

24 Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara kedua belas murid itu, tidak ada bersama mereka ketika YESUS datang.

25 Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, “Kami telah melihat Tuhan.” Namun ia berkata kepada mereka, “Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangan-Nya, dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya,aku sekali-kali tidak akan percaya.”

Thomas Melihat dan Percaya

26 Setelah delapan hari, para murid-Nya kembali berada di tempat itu, dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu telah dikunci, datanglah YESUS dan berdiri di tengah-tengah mereka, serta berkata, “Shalom bagimu!”

27 Lalu Dia berkata kepada Thomas, “Ulurkanlah jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tangan-Ku, ulurkanlah juga tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambung-Ku; jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percayalah!”

28 Thomas menjawab dan berkata kepada-Nya, “Tuhanku dan Elohim-ku.”

29 YESUS berkata kepadanya, “Thomas, engkau percaya karena telah melihat Aku. Berbahagialah mereka yang percaya, meskipun tidak melihat.”

Tujuan Injil Ini

30 Sesungguhnya, banyak tanda mujizat lain yang dibuat YESUS di hadapan para murid-Nya, yang tidak tertulis di dalam Kitab ini.

31 Namun semua ini ditulis agar kamu percaya bahwa YESUS-lah Mesias, Putra Elohim, supaya kamu yang percaya dalam Nama-Nya dapat memiliki hidup.