BILANGAN PASAL 19

19:1 LAI TB, TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
KJV, 1And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
Hebrew,
וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃
Translit, VAYEDABER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘EL-MOSYEH VE’EL-‘AHARON LEMOR

19:2 LAI TB, “Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan TUHAN dengan berfirman: Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk.
KJV, This is the ordinance of the law which the LORD hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke:
Hebrew,
זֹאת חֻקַּת הַתֹּורָה אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר דַּבֵּר ׀ אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין־בָּהּ מוּם אֲשֶׁר לֹא־עָלָה עָלֶיהָ עֹל׃
Translit, ZOT KHUQAT HATORA ‘ASYER-TSIVAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) LEMOR DABER ‘EL-BENEY YISRA’EL VEYIQKHU ‘ELEIKHA FARAH ‘ADUMAH TEMIMAH ‘ASYER ‘EIN-BAH MUM ‘ASYER LO-‘ALAH ‘ALEIHA ‘OL

19:3 LAI TB, Dan haruslah kamu memberikannya kepada imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa ke luar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam.
KJV, And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face:
Hebrew,
וּנְתַתֶּם אֹתָהּ אֶל־אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְהֹוצִיא אֹתָהּ אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׁחַט אֹתָהּ לְפָנָיו׃
Translit, UNETATEM ‘OTAH ‘EL-‘EL’AZAR HAKOHEN VEHOTSI ‘OTAH ‘EL-MIKHUTS LAMAKHANEH VESYAKHAT ‘OTAH LEFANAV

19:4 LAI TB, Kemudian imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan Kemah Pertemuan sampai tujuh kali.
KJV, And Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkle of her blood directly before the tabernacle of the congregation seven times:
Hebrew,
וְלָקַח אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעֹו וְהִזָּה אֶל־נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל־מֹועֵד מִדָּמָהּ שֶׁבַע פְּעָמִים׃
Translit, VELAQAKH ‘EL’AZAR HAKOHEN MIDAMAH BE’ETSBA’O VEHIZAH ‘EL-NOKHAKH PENEY ‘OHEL-MO’ED MIDAMAH SYEVA PE’AMIM

19:5 LAI TB, Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam; kulitnya, dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya.
KJV, And one shall burn the heifer in his sight; her skin, and her flesh, and her blood, with her dung, shall he burn:
Hebrew,
וְשָׂרַף אֶת־הַפָּרָה לְעֵינָיו אֶת־עֹרָהּ וְאֶת־בְּשָׂרָהּ וְאֶת־דָּמָהּ עַל־פִּרְשָׁהּ יִשְׂרֹף׃
Translit, VESARAF ‘ET-HAPARAH LE’EINAV ‘ET-‘ORAH VE’ET-BESARAH VE’ET-DAMAH ‘AL-PIRSYAH YISROF

19:6 LAI TB, Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu.
KJV, And the priest shall take cedar wood, and hyssop, and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer.
Hebrew,
וְלָקַח הַכֹּהֵן עֵץ אֶרֶז וְאֵזֹוב וּשְׁנִי תֹולָעַת וְהִשְׁלִיךְ אֶל־תֹּוךְ שְׂרֵפַת הַפָּרָה׃
Translit, VELAQAKH HAKOHEN ‘ETS ‘EREZ VE’EZOV USYENI TOLA’AT VEHISYLIKH ‘EL-TOKH SEREFAT HAPARAH

19:7 LAI TB, Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam.
KJV, Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until the even.
Hebrew,
וְכִבֶּס בְּגָדָיו הַכֹּהֵן וְרָחַץ בְּשָׂרֹו בַּמַּיִם וְאַחַר יָבֹוא אֶל־הַמַּחֲנֶה וְטָמֵא הַכֹּהֵן עַד־הָעָרֶב׃
Translit, VEKHIBES BEGADAV HAKOHEN VERAKHATS BESARO BAMAYIM VE’AKHAR YAVO ‘EL-HAMAKHANEH VETAMEH HAKOHEN ‘AD-HA’AREV

19:8 LAI TB, Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam.
KJV, And he that burneth her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the even.
Hebrew,
וְהַשֹּׂרֵף אֹתָהּ יְכַבֵּס בְּגָדָיו בַּמַּיִם וְרָחַץ בְּשָׂרֹו בַּמָּיִם וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב׃
Translit, VEHASOREF ‘OTAH YEKHABES BEGADAV BAMAYIM VERAKHATS BESARO BAMAYIM VETAME ‘AD-HA’AREV

19:9 LAI TB, Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran; itulah penghapus dosa.
KJV, And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation: it is a purification for sin.
Hebrew,
וְאָסַף ׀ אִישׁ טָהֹור אֵת אֵפֶר הַפָּרָה וְהִנִּיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה בְּמָקֹום טָהֹור וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת לְמֵי נִדָּה חַטָּאת הִוא׃
Translit, VE’ASAF ‘ISY TAHOR ‘ET ‘EFER HAPARAH VEHINI’AKH MIKHUTS LAMAKHANE BEMAQOM TAHOR VEHAITAH LA’ADAT BENEY-YISRA’EL LEMISYMERET LEMEY NIDAH KHATAT HIV

19:10 LAI TB, Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu.
KJV, And he that gathereth the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until the even: and it shall be unto the children of Israel, and unto the stranger that sojourneth among them, for a statute for ever.
Hebrew,
וְכִבֶּס הָאֹסֵף אֶת־אֵפֶר הַפָּרָה אֶת־בְּגָדָיו וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב וְהָיְתָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתֹוכָם לְחֻקַּת עֹולָם׃
Translit, VEKHIBES HA’OSEF ‘ET-‘EFER HAPARAH ‘ET-BEGADAV VETAMEH ‘AD-HA’AREV VEHAITAH LIVNEY YISRA’EL VELAGER HAGAR BETO.KHAM LEKHUQAT ‘OLAM

19:11 LAI TB, Orang yang kena kepada mayat, ia najis tujuh hari lamanya.
KJV, He that toucheth the dead body of any man shall be unclean seven days.
Hebrew,
הַנֹּגֵעַ בְּמֵת לְכָל־נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים׃
Translit, HANOGE’A BEMET LEKHOL-NEFESY ‘ADAM VETAMEH SYIVAT YAMIM

19:12 LAI TB, Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh.
KJV, He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh day he shall be clean: but if he purify not himself the third day, then the seventh day he shall not be clean.
Hebrew,
הוּא יִתְחַטָּא־בֹו בַּיֹּום הַשְּׁלִישִׁי וּבַיֹּום הַשְּׁבִיעִי יִטְהָר וְאִם־לֹא יִתְחַטָּא בַּיֹּום הַשְּׁלִישִׁי וּבַיֹּום הַשְּׁבִיעִי לֹא יִטְהָר׃
Translit, HU YITKHATA-VO BAYOM HASYELISYI UVAYOM HASYEVI’I YITHAR VE’IM-LO YITKHATAH BAYOM HASYELISYI UVAYOM HASYEVI’I LO YITHAR

19:13 LAI TB, Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan Kemah Suci TUHAN, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel; karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis; kenajisannya masih melekat padanya.
KJV, Whosoever toucheth the dead body of any man that is dead, and purifieth not himself, defileth the tabernacle of the LORD; and that soul shall be cut off from Israel: because the water of separation was not sprinkled upon him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him.
Hebrew,
כָּל־הַנֹּגֵעַ בְּמֵת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם אֲשֶׁר־יָמוּת וְלֹא יִתְחַטָּא אֶת־מִשְׁכַּן יְהוָה טִמֵּא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל כִּי מֵי נִדָּה לֹא־זֹרַק עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה עֹוד טֻמְאָתֹו בֹו׃
Translit, KOL-HANOGE’A BEMET BENEFESY HA’ADAM ‘ASYER-YAMUT VELO YITKHATA ‘ET-MISYKAN YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) TIME VENIKHRETAH HANEFESY HAHIV MIYISRA’EL KI MEY NIDAH LO-ZORAQ ‘ALAV TAME YIHYEH ‘OD TUMATO VO

19:14 LAI TB, Inilah hukumnya, apabila seseorang mati dalam suatu kemah: setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis tujuh hari lamanya;
KJV, This is the law, when a man dieth in a tent: all that come into the tent, and all that is in the tent, shall be unclean seven days.
Hebrew,
זֹאת הַתֹּורָה אָדָם כִּי־יָמוּת בְּאֹהֶל כָּל־הַבָּא אֶל־הָאֹהֶל וְכָל־אֲשֶׁר בָּאֹהֶל יִטְמָא שִׁבְעַת יָמִים׃
Translit, ZOT HATORAH ‘ADAM KI-YAMUT BE’OHEL KOL-HABAH ‘EL-HA’OHEL VEKHOL-‘ASYER BA’OHEL YITMA SYIVAT YAMIM

19:15 LAI TB, setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis.
KJV, And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.
Hebrew,
וְכֹל כְּלִי פָתוּחַ אֲשֶׁר אֵין־צָמִיד פָּתִיל עָלָיו טָמֵא הוּא׃
Translit, VEKHOL KELI FATU’AKH ‘ASYER ‘EIN-TSAMID PATIL ‘ALAV TAME HU

19:16 LAI TB, Juga setiap orang yang di padang, yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis tujuh hari lamanya.
KJV, And whosoever toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.
Hebrew,
וְכֹל אֲשֶׁר־יִגַּע עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה בַּחֲלַל־חֶרֶב אֹו בְמֵת אֹו־בְעֶצֶם אָדָם אֹו בְקָבֶר יִטְמָא שִׁבְעַת יָמִים׃
Translit, VEKHOL ‘ASYER-YIGA ‘AL-PENEY HASADEH BAKHALAL-KHEREV ‘O VEMET ‘O-VE’ETSEM ‘ADAM ‘O VEQAVER YITMA SYIVAT YAMIM

19:17 LAI TB, Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir.
KJV, And for an unclean person they shall take of the ashes of the burnt heifer of purification for sin, and running water shall be put thereto in a vessel:
Hebrew,
וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵפַת הַחַטָּאת וְנָתַן עָלָיו מַיִם חַיִּים אֶל־כֶּלִי׃
Translit, VELAQKHU LATAME ME’AFAR SEREFAT HAKHATAT VENATAN ‘ALAV MAYIM KHAYIM ‘EL-KELI

19:18 LAI TB, Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu;
KJV, And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and sprinkle it upon the tent, and upon all the vessels, and upon the persons that were there, and upon him that touched a bone, or one slain, or one dead, or a grave:
Hebrew,
וְלָקַח אֵזֹוב וְטָבַל בַּמַּיִם אִישׁ טָהֹור וְהִזָּה עַל־הָאֹהֶל וְעַל־כָּל־הַכֵּלִים וְעַל־הַנְּפָשֹׁות אֲשֶׁר הָיוּ־שָׁם וְעַל־הַנֹּגֵעַ בַּעֶצֶם אֹו בֶחָלָל אֹו בַמֵּת אֹו בַקָּבֶר׃
Translit, VELAQAKH ‘EZOV VETAVAL BAMAYIM ‘ISY TAHOR VEHIZAH ‘AL-HA’OHEL VE’AL-KOL-HAKELIM VE’AL-HANEFASYOT ‘ASYER HAYU-SYAM VE’AL-HANOGE’A BA’ETSEM ‘O VEKHALAL ‘O VAMET ‘O VAQAVER

19:19 LAI TB, orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu; dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam.
KJV, And the clean person shall sprinkle upon the unclean on the third day, and on the seventh day: and on the seventh day he shall purify himself, and wash his clothes, and bathe himself in water, and shall be clean at even.
Hebrew,
וְהִזָּה הַטָּהֹר עַל־הַטָּמֵא בַּיֹּום הַשְּׁלִישִׁי וּבַיֹּום הַשְּׁבִיעִי וְחִטְּאֹו בַּיֹּום הַשְּׁבִיעִי וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהֵר בָּעָרֶב׃
Translit, VEHIZAH HATAHOR ‘AL-HATAME BAYOM HASYELISYI UVAYOM HASYEVI’I VEKHITO BAYOM HASYEVI’I VEKHIBES BEGADAV VERAKHATS BAMAYIM VETAHER BA’AREV

19:20 LAI TB, Tetapi orang yang telah najis, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus TUHAN; air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis.
KJV, But the man that shall be unclean, and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the sanctuary of the LORD: the water of separation hath not been sprinkled upon him; he is unclean.
Hebrew,
וְאִישׁ אֲשֶׁר־יִטְמָא וְלֹא יִתְחַטָּא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִתֹּוךְ הַקָּהָל כִּי אֶת־מִקְדַּשׁ יְהוָה טִמֵּא מֵי נִדָּה לֹא־זֹרַק עָלָיו טָמֵא הוּא׃
Translit, VE’ISY ‘ASYER-YITMA VELO YITKHATA VENIKHRETAH HANEFESY HAHIV MITOKH HAQAHAL KI ET-MIQDASY YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) TIME MEY NIDA LO-ZORAQ ‘ALAV TAME HU

19:21 LAI TB, Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
KJV, And it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the water of separation shall wash his clothes; and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even.
Hebrew,
וְהָיְתָה לָּהֶם לְחֻקַּת עֹולָם וּמַזֵּה מֵי־הַנִּדָּה יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְהַנֹּגֵעַ בְּמֵי הַנִּדָּה יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃
Translit, VEHAITAH LAHEM LEKHUQAT ‘OLAM UMAZEH MEY-HANIDAH YEKHABES BEGADAV VEHANOGE’A BEMEY HANIDAH YITMA ‘AD-HA’AREV

19:22 LAI TB, Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam.”
KJV, And whatsoever the unclean person toucheth shall be unclean; and the soul that toucheth it shall be unclean until even.
Hebrew,
וְכֹל אֲשֶׁר־יִגַּע־בֹּו הַטָּמֵא יִטְמָא וְהַנֶּפֶשׁ הַנֹּגַעַת תִּטְמָא עַד־הָעָרֶב׃ פ
Translit, VEKHOL ‘ASYER-YIGA-BO HATAME YITMA VEHANEFESY HANOGA’AT TITMA ‘AD-HA’AREV