ULANGAN PASAL 1

1:1 LAI TB, Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba-Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab.
KJV, These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.
Hebrew,
אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מֹול סוּף בֵּין־פָּארָן וּבֵין־תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב׃
Translit, ‘ELEH HADEVARIM ‘ASYER DIBER MOSYEH ‘EL-KOL-YIS’RA’EL BE’EVER HAYAR’DEN BAMID’BAR BA’ARAVAH MOL SUF BEIN-PARAN UVEIN-TOFEL VELAVAN VAKHATSEROT VEDI ZAHAV

1:2 LAI TB, Sebelas hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh-Barnea, melalui jalan pegunungan Seir.
KJV, (There are eleven days’ journey from Horeb by the way of mount Seir unto Kadeshbarnea.)
Hebrew,
אַחַד עָשָׂר יֹום מֵחֹרֵב דֶּרֶךְ הַר־שֵׂעִיר עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ׃
Translit, ‘AKHAD ‘ASAR YOM MEKHOREV DEREKH HARO-SE’IR ‘AD QADESH BAR’NE’A

1:3 LAI TB, Pada tanggal satu bulan sebelas tahun keempat puluh berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan TUHAN kepadanya demi mereka,
KJV, And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel, according unto all that the Lord had given him in commandment unto them;
Hebrew,
וַיְהִי בְּאַרְבָּעִים שָׁנָה בְּעַשְׁתֵּי־עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתֹו אֲלֵהֶם׃
Translit, VAYEHI BE’AR’BA’IM SYANAH BE’ASY’TEY-‘ASAR KHODESY BE’EKHAD LAKHODESY DIBER MOSYEH ‘EL-BENEY YISRA’EL KEKHOL ‘ASYER TSIVAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘OTO ‘ALEHEM

1:4 LAI TB, setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesybon, dan Og, raja negeri Basan, yang diam di Asytarot, dekat Edrei.
KJV, After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei:
Hebrew,
אַחֲרֵי הַכֹּתֹו אֵת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יֹושֵׁב בְּחֶשְׁבֹּון וְאֵת עֹוג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן אֲשֶׁר־יֹושֵׁב בְּעַשְׁתָּרֹת בְּאֶדְרֶעִי׃
Translit, ‘AKHAREy HAKOTO ‘ET SIKHON MELEKH HA’EMORI ‘ASYER YOSYEV BEKHESY’BON VE’ET ‘OG MELEKH HABASYAN ‘ASYER-YOSYEV BE’ASY’TAROT BE’ED’REY

1:5 LAI TB, Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya:
KJV, On this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,
Hebrew,
בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בְּאֶרֶץ מֹואָב הֹואִיל מֹשֶׁה בֵּאֵר אֶת־הַתֹּורָה הַזֹּאת לֵאמֹר׃
Translit, BE’EVER HAYAR’DEN BE’ERETS MO’AV HO’IL MOSYEH BE’ER ‘ET-HATORAH HAZOT LEMOR

1:6 LAI TB, “TUHAN, Allah kita, telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian: Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini.
KJV, The Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount:
Hebrew,
יְהוָה אֱלֹהֵינוּ דִּבֶּר אֵלֵינוּ בְּחֹרֵב לֵאמֹר רַב־לָכֶם שֶׁבֶת בָּהָר הַזֶּה׃
Translit, YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEINU DIBER ‘ELEINU BEKHOREV LEMOR RAV-LAKHEM SYEVET BAHAR HAZEH

1:7 LAI TB, Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba-Yordan, di Pegunungan, di Daerah Bukit, di Tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu.
KJV, Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.
Hebrew,
פְּנוּ ׀ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל־כָּל־שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחֹוף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנֹון עַד־הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר־פְּרָת׃
Translit, PENU USE’U LAKHEM UVOU HAR HA’EMORI VE’EL-KAL-SYEKHENAV BA’ARAVAH VAHAR UVASY’FELAH UVANEGEV UVEKHOF HAYAM ERETS HAKENA’ANI VEHAL’VANON ‘AD-HANAHAR HAGADOL NEHAR-PERAT

1:8 LAI TB, Ketahuilah, Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu; masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya.”
KJV, Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.
Hebrew,
רְאֵה נָתַתִּי לִפְנֵיכֶם אֶת־הָאָרֶץ בֹּאוּ וּרְשׁוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֵיכֶם לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם וּלְזַרְעָם אַחֲרֵיהֶם׃
Translit, RE’EH NATATI LIF’NEIKHEM ‘ET-HA’ARETS BO’U URESYU ‘ET-HA’ARETS ‘ASYER NISY’BA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) LA’AVOTEIKHEM LE’AV’RAHAM LEYITS’KHAQ ULEYA’AQOV LATET LAHEM ULEZAR’AM ‘AKHAREIHEM

1:9 LAI TB, “Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian: Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu.
KJV, And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:
Hebrew,
וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר לֹא־אוּכַל לְבַדִּי שְׂאֵת אֶתְכֶם׃
Translit, VA’OMAR ‘ALEKHEM BA’ET HAHIV LEMOR LO-UKHAL LEVADI SE’ET ‘ET’KHEM

1:10 LAI TB, TUHAN, Allahmu, telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya, sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya.
KJV, The Lord your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.
Hebrew,
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיֹּום כְּכֹוכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב׃
Translit, YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM HIRBAH ‘ET’KHEM VEHIN’KHEM HAYOM KEKHOKH’VEY HASYAMAYIM LAROV

1:11 LAI TB, TUHAN, Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu.
KJV, (The Lord God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!)
Hebrew,
יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹותֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם׃
Translit, YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEY ‘AVOTEKHEM YOSEF ‘ALEIKHEM KAKHEM ‘ELEF PE’AMIM VIVAREKH ‘ET’KHEM KA’ASYER DIBER LAKHEM

1:12 LAI TB, Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu?
KJV, How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?
Hebrew,
אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם׃
Translit, ‘EIKHAH ‘ESA LEVADI TAR’KHAKHEM UMASA’AKHEM VERIV’KHEM

1:13 LAI TB, Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu.
KJV, Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.
Hebrew,
הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם׃
Translit, HAVU LAKHEM ‘ANASYIM KHAKHAMIM UNEVONIM VIDU’IM LESYIVTEIKHEM VA’ASIMEM BERASYEIKHEM

1:14 LAI TB, Lalu kamu menjawab aku: Memang baik apa yang kauanjurkan untuk dilakukan itu.
KJV, And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.
Hebrew,
וַתַּעֲנוּ אֹתִי וַתֹּאמְרוּ טֹוב־הַדָּבָר אֲשֶׁר־דִּבַּרְתָּ לַעֲשֹׂות׃
Translit, VATA’ANU ‘OTI VATOM’RU TOV-HADAVAR ‘ASYER-DIBAR’TA LA’ASOT

1:15 LAI TB, Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, kepala pasukan lima puluh dan kepala pasukan sepuluh dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu.
KJV, So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.
Hebrew,
וָאֶקַּח אֶת־רָאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וִידֻעִים וָאֶתֵּן אֹתָם רָאשִׁים עֲלֵיכֶם שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי מֵאֹות וְשָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת וְשֹׁטְרִים לְשִׁבְטֵיכֶם׃
Translit, VA’EKAKH ‘ET-RASYEY SYIV’TEIKHEM ‘ANASYIM KHAKHAMIM VIDU’IM VA’ETEN ‘OTAM RASYIM ‘ALEIKHEM SAREY ALAFIM VESAREY ME’OT VESAREY KHAMISYIM VESAREY ‘ASAROT VESYOT’RIM LESYIV’TEIKHEM

1:16 LAI TB, Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian: Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya.
KJV, And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.
Hebrew,
וָאֲצַוֶּה אֶת־שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמֹעַ בֵּין־אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין־אִישׁ וּבֵין־אָחִיו וּבֵין גֵּרֹו׃
Translit interlinear, VA’ATSAVEH {dan aku akan memerintahkan} ‘ET- {pada} SHOF’TEIKHEM {para hakim kalian} BA’ET {pada saat itu} HAHIV {demikian} LEMOR {katakanlah} SHAMO’A {dengarlah/ taatilah/ berilah perhatian} BEIN- {di antara} ‘AKHEIKHEM {saudara2 kalian} USHEFAT’TEM {dan kalian hakimilah} TSEDEQ {dengan keputusan yang adil} BEIN- {di antara} ‘ISH {satu orang} UVEIN- {dan di antara} ‘AKHIV {saudara2-nya} UVEIN {dan di antara} GERO {orang asing yg ada padanya}

1:17 LAI TB, Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya.
KJV, Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God’s: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.
Hebrew,
לֹא־תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי־אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו׃
Translit, LO-TAKIRU FANIM BAMISY’PAT KAQATON KAGADOL TISY’MA’UN LO TAGURU MIP’NEY-‘ISY KI HAMISY’PAT LELOHIM HU VEHADAVAR ‘ASYER YIQ’SYEH MIKEM TAQ’RIVUN ‘ELAY USYEMATIV

1:18 LAI TB, Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan.”
KJV, And I commanded you at that time all the things which ye should do.
Hebrew,
וָאֲצַוֶּה אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִוא אֵת כָּל־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן׃
Translit, VA’ATSAVEH ‘ET’KHEM BA’ET HAHIV ‘ET KOL-HADEVARIM ASYER TA’ASUN

1:19 LAI TB, “Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh TUHAN, Allah kita; lalu kita sampai ke Kadesh-Barnea.
KJV, And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness, which ye saw by the way of the mountain of the Amorites, as the Lord our God commanded us; and we came to Kadeshbarnea.
Hebrew,
וַנִּסַּע מֵחֹרֵב וַנֵּלֶךְ אֵת כָּל־הַמִּדְבָּר הַגָּדֹול וְהַנֹּורָא הַהוּא אֲשֶׁר רְאִיתֶם דֶּרֶךְ הַר הָאֱמֹרִי כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֹתָנוּ וַנָּבֹא עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ׃
Translit, VANISA MEKHOREV VANELEKH ‘ET KOL-HAMID’BAR HAGADOL VEHANORA HAHU ‘ASYER RE’ITEM DEREKH HAR HA’EMORI KA’ASYER TSIVAH YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEINU ‘OTANU VANAVO ‘AD QADESY BAR’NE’A

1:20 LAI TB, Ketika itu aku berkata kepadamu: Kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori, yang diberikan kepada kita oleh TUHAN, Allah kita.
KJV, And I said unto you, Ye are come unto the mountain of the Amorites, which the Lord our God doth give unto us.
Hebrew,
וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּאתֶם עַד־הַר הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר־יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ׃
Translit, VA’OMAR ‘ALEKHEM BATEM ‘AD-HAR HA’EMORI ‘ASYER-YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEINU NOTEN LANU

1:21 LAI TB, Ketahuilah, TUHAN, Allahmu, telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
KJV, Behold, the Lord thy God hath set the land before thee: go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.
Hebrew,
רְאֵה נָתַן יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ אֶת־הָאָרֶץ עֲלֵה רֵשׁ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לָךְ אַל־תִּירָא וְאַל־תֵּחָת׃
Translit, RE’EH NATAN YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA LEFANEIKHA ‘ET-HA’ARETS ‘ALEH RESY KA’ASYER DIBER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEY ‘AVOTEIKHA LAKH ‘AL-TIR’A VE’AL-TEKHAT

1:22 LAI TB, Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata: Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, dan tentang kota-kota yang akan kita datangi.
KJV, And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come.
Hebrew,
וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ־לָנוּ אֶת־הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה־בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן׃
Translit, VATIQ’REVUN ‘ELAY KUL’KHEM VATOM’RU NISY’LEKHA ‘ANASYIM LEFANEINU VEYAKH’PERU-LANU ‘ET-HA’ARETS VEYASYIVU OTANU DAVAR ‘ET-HADEREKH ‘ASYER NA’ALEH-BAH VE’ET HE’ARIM ‘ASYER NAVO ‘ALEIHEN

1:23 LAI TB, Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih dari padamu dua belas orang, dari tiap-tiap suku seorang.
KJV, And the saying pleased me well: and I took twelve men of you, one of a tribe:
Hebrew,
וַיִּיטַב בְּעֵינַי הַדָּבָר וָאֶקַּח מִכֶּם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט׃
Translit, VAYITAV BE’EINAY HADAVAR VA’EQAKH MIKEM SYENEIM ‘ASAR ‘ANASYIM ‘ISY ‘EKHAD LASYAVET

1:24 LAI TB, Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu.
KJV, And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out.
Hebrew,
וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ הָהָרָה וַיָּבֹאוּ עַד־נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיְרַגְּלוּ אֹתָהּ׃
Translit, VAYIF’NU VAYA’ALU HAHARA VAYAVOU ‘AD-NAKHAL ‘ESY’KOL VAYERAG’LU ‘OTAH

1:25 LAI TB, Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian: Negeri yang diberikan TUHAN, Allah kita, kepada kita itu baik.
KJV, And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the Lord our God doth give us.
Hebrew,
וַיִּקְחוּ בְיָדָם מִפְּרִי הָאָרֶץ וַיֹּורִדוּ אֵלֵינוּ וַיָּשִׁבוּ אֹתָנוּ דָבָר וַיֹּאמְרוּ טֹובָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר־יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ׃
Translit, VAYIQ’KHU VEYADAM MIP’RI HA’ARETS VAYORIDU ‘ELEINU VAYASYIVU ‘OTANU DAVAR VAYOM’RU TOVAH HA’ARETS ‘ASYER-YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘ELOHEINU NOTEN LANU

1:26 LAI TB, Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah TUHAN, Allahmu.
KJV, Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God:
Hebrew,
וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת וַתַּמְרוּ אֶת־פִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
Translit, VELO ‘AVITEM LA’ALOT VATAM’RU ‘ET-PI YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘ELOHEIKHEM

1:27 LAI TB, Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata: Karena TUHAN membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan.
KJV, And ye murmured in your tents, and said, Because the Lord hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us.
Hebrew,
וַתֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת יְהוָה אֹתָנוּ הֹוצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ׃
Translit, VATERAG’NU VE’AHOLEIKHEM VATOM’RU BESIN’AT YEHOVAH (dibaca: ‘adonay) ‘OTANU HOTSI’ANU ME’ERETS MITS’RAYIM LATET ‘OTANU BEYAD HA’EMORI LEHASY’MIDENU:

1:28 LAI TB, Ke manakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan: Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi dari pada kita, kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit, lagipula kami melihat orang-orang Enak di sana.
KJV, Whither shall we go up? our brethren have discouraged our heart, saying, The people is greater and taller than we; the cities are great and walled up to heaven; and moreover we have seen the sons of the Anakims there.
Hebrew,
אָנָה ׀ אֲנַחְנוּ עֹלִים אַחֵינוּ הֵמַסּוּ אֶת־לְבָבֵנוּ לֵאמֹר עַם גָּדֹול וָרָם מִמֶּנּוּ עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם וְגַם־בְּנֵי עֲנָקִים רָאִינוּ שָׁם׃
Translit interlinear, ‘ANAH ‘ANAKH’NU ‘OLIM ‘AKHEINU HEMASU ‘ET-LEVAVENU LEMOR ‘AM GADOL VARAM MIMENU ‘ARIM GEDOLOT UVETSUROT BASYAMAYIM VEGAM-BENEY ‘ANAQIM RAINU SYAM

1:29 LAI TB, Ketika itu aku berkata kepadamu: Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka;
KJV, Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.
וָאֹמַר אֲלֵכֶם לֹא־תַעַרְצוּן וְלֹא־תִירְאוּן מֵהֶם׃
[/size]Translit, VA’OMAR ‘ALEKHEM LO-TA’AR’TSUN VELO-TIR’UN MEHEM

1:30 LAI TB, [color=green]TUHAN, Allahmu, yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukan-Nya bagimu di Mesir, di depan matamu,
KJV, The Lord your God which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes;
Hebrew,
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶם׃
Translit, YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHEM HAHOLEKH LIF’NEIKHEM HU YILAKHEM LAKHEM KEKHOL ‘ASYER ‘ASAH ‘IT’KHEM BEMITS’RAYIM LE’EINEIKHEM

1:31 LAI TB, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa TUHAN, Allahmu, mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini.
KJV, And in the wilderness, where thou hast seen how that the Lord thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went, until ye came into this place.
Hebrew,
וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא־אִישׁ אֶת־בְּנֹו בְּכָל־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם עַד־בֹּאֲכֶם עַד־הַמָּקֹום הַזֶּה׃
Translit, UVAMID’BAR ‘ASYER RA’ITA ‘ASYER NESA’AKHA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEIKHA KA’ASYER YISA-‘ISY ‘ET-BENO BEKHOL-HADEREKH ‘ASYER HALAKH’TEM ‘AD-BO’AKHEM ‘AD-HAMAQOM HAZEH

1:32 LAI TB, Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada TUHAN, Allahmu,
KJV, Yet in this thing ye did not believe the Lord your God,
Hebrew,
וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם מַאֲמִינִם בַּיהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃
Translit, UVADAVAR HAZEH ‘EN’KHEM MA’AMINIM BAYEHOVAH (dibaca: Ba’Adonay) ‘ELOHEIKHEM:

1:33 LAI TB, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah: dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh.”
KJV, Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to shew you by what way ye should go, and in a cloud by day.
Hebrew,
הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם בַּדֶּרֶךְ לָתוּר לָכֶם מָקֹום לַחֲנֹתְכֶם בָּאֵשׁ ׀ לַיְלָה לַרְאֹתְכֶם בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּלְכוּ־בָהּ וּבֶעָנָן יֹומָם׃
Translit, HAHOLEKH LIF’NEIKHEM BADEREKH LATUR LAKHEM MAQOM LAKHANOT’KHEM BA’ESY LAILAH LAR’OT’KHEM BADEREKH ‘ASYER TEL’KHU-VAH UVE’ANAN YOMAM

1:34 LAI TB, “Ketika TUHAN mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah:
KJV, And the Lord heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,
Hebrew,
וַיִּשְׁמַע יְהוָה אֶת־קֹול דִּבְרֵיכֶם וַיִּקְצֹף וַיִּשָּׁבַע לֵאמֹר׃
Translit, VAYISH’MA ‘ADONAI ‘ET-KOL DIV’REYKHEM VAYIQ’TSOF VAYISHAVA LEMOR

1:35 LAI TB, Tidak seorangpun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah Kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu,
KJV, Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land, which I sware to give unto your fathers.
Hebrew,
אִם־יִרְאֶה אִישׁ בָּאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה הַדֹּור הָרָע הַזֶּה אֵת הָאָרֶץ הַטֹּובָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לָתֵת לַאֲבֹתֵיכֶם׃
Translit, IM-YIR’EH ISH BA’ANASHIM HA’ELEH HADOR HARA HAZEH ‘ET HA’ARETS HATOVAH ‘ASHER NISH’BATI LATET LA’AVOTEIKHEM

1:36 LAI TB, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan Kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti TUHAN.
KJV, Save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the Lord.
Hebrew,
זוּלָתִי כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה הוּא יִרְאֶנָּה וְלֹו־אֶתֵּן אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר דָּרַךְ־בָּהּ וּלְבָנָיו יַעַן אֲשֶׁר מִלֵּא אַחֲרֵי יְהוָה׃
Translit, ZULATI KALEV BEN-YEFUNEH HU YIR’ENA VELO’-‘ETEN ‘ET-HA’ARETS ‘ASYER DARAKH-BA ULEVANAV YA’AN ‘ASYER MILE ‘AKHAREY YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay)

1:37 LAI TB, Juga kepadaku TUHAN murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman: Juga engkau tidak akan masuk ke sana.
KJV, Also the Lord was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither.
Hebrew,
גַּם־בִּי הִתְאַנַּף יְהוָה בִּגְלַלְכֶם לֵאמֹר גַּם־אַתָּה לֹא־תָבֹא שָׁם׃
Translit, GAM-BI HIT’ANAF YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BIG’LAL’KHEM LEMOR GAM-‘ATAH LO-TAVO SYAM

[/size]1:38 LAI TB, [color=green]Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu.
KJV, But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.
Hebrew,
יְהֹושֻׁעַ בִּן־נוּן הָעֹמֵד לְפָנֶיךָ הוּא יָבֹא שָׁמָּה אֹתֹו חַזֵּק כִּי־הוּא יַנְחִלֶנָּה אֶת־יִשְׂרָאֵל׃
Translit, YEHOSYU’A BIN-NUN HA’OMED LEFANEIKHA HU YAVO SYAMAH ‘OTO KHAZEQ KI-HU YAN’KHILENAH ‘ET-YIS’RA’EL

1:39 LAI TB, Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana dan kepada merekalah Aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya.
KJV, Moreover your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it.
Hebrew,
וְטַפְּכֶם אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לָבַז יִהְיֶה וּבְנֵיכֶם אֲשֶׁר לֹא־יָדְעוּ הַיֹּום טֹוב וָרָע הֵמָּה יָבֹאוּ שָׁמָּה וְלָהֶם אֶתְּנֶנָּה וְהֵם יִירָשׁוּהָ׃
Translit, VETAP’KHEM ‘ASYER ‘AMAR’TEM LAVAZ YIHYEH UVENEIKHEM ‘ASYER LO-YAD’U HAYOM TOV VARA HEMAH YAVOU SYAMAH VELAHEM ‘ETNENAH VEHEM YIRASYUHA

1:40 LAI TB, Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah Laut Teberau.”
KJV, But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way of the Red sea.
Hebrew,
וְאַתֶּם פְּנוּ לָכֶם וּסְעוּ הַמִּדְבָּרָה דֶּרֶךְ יַם־סוּף׃
Translit, VE’ATEM PENU LAKHEM USEU HAMID’BARA DEREKH YAM-SUF

1:41 LAI TB, “Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku: Kami berbuat dosa kepada TUHAN. Kami mau maju berperang, menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh TUHAN, Allah kita. Dan setiap orang dari padamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan.
KJV, Then ye answered and said unto me, We have sinned against the Lord, we will go up and fight, according to all that the Lord our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill.
Hebrew,
וַתַּעֲנוּ ׀ וַתֹּאמְרוּ אֵלַי חָטָאנוּ לַיהוָה אֲנַחְנוּ נַעֲלֶה וְנִלְחַמְנוּ כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּנוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וַתַּחְגְּרוּ אִישׁ אֶת־כְּלֵי מִלְחַמְתֹּו וַתָּהִינוּ לַעֲלֹת הָהָרָה׃
Translit, VATA’ANU VATOM’RU ‘ELAY KHATANU LAYEHOVAH (dibaca: La’Adonay) ‘ANAKH’NU NA’ALEH VENIL’KHAM’NU KEKHOL ‘ASYER-TSIVANU YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELOHEINU VATAKH’GERU ‘ISY ‘ET-KELEY MIL’KHAMTO VATAHINU LA’ALOT HAHARAH

1:42 LAI TB, Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: Katakanlah kepada mereka: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab Aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu.
KJV, And the Lord said unto me, Say unto them. Go not up, neither fight; for I am not among you; lest ye be smitten before your enemies.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי אֱמֹר לָהֶם לֹא תַעֲלוּ וְלֹא־תִלָּחֲמוּ כִּי אֵינֶנִּי בְּקִרְבְּכֶם וְלֹא תִּנָּגְפוּ לִפְנֵי אֹיְבֵיכֶם׃
Translit, VAYOMER YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) ‘ELAY ‘EMOR LAHEM LO TA’ALU VELO TILAKHAMU KI ‘EINENI BEQIRBEKHEM VELO TINAG’FU LIFNEY ‘OIVEIKHEM

1:43 LAI TB, Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan, kamu menentang titah TUHAN; kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan.
KJV, So I spake unto you; and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the Lord, and went presumptuously up into the hill.
Hebrew,
וָאֲדַבֵּר אֲלֵיכֶם וְלֹא שְׁמַעְתֶּם וַתַּמְרוּ אֶת־פִּי יְהוָה וַתָּזִדוּ וַתַּעֲלוּ הָהָרָה׃
Translit, VA’ADABER ‘ALEIKHEM VELO SYEMATEM VATAM’RU ‘ET-PI YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) VATAZIDU VATA’ALU HAHARAH

1:44 LAI TB, Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma.
KJV, And the Amorites, which dwelt in that mountain, came out against you, and chased you, as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.
Hebrew,
וַיֵּצֵא הָאֱמֹרִי הַיֹּשֵׁב בָּהָר הַהוּא לִקְרַאתְכֶם וַיִּרְדְּפוּ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר תַּעֲשֶׂינָה הַדְּבֹרִים וַיַּכְּתוּ אֶתְכֶם בְּשֵׂעִיר עַד־חָרְמָה׃
Translit, VAYETSE HA’EMORI HAYSYEV BAHAR HAHU LIQ’RAT’KHEM VAYIR’DEFU ‘ET’KHEM KA’ASYER TA’ASEINAH HADEVORIM VAYAQTU ‘ET’KHEM BESE’IR ‘AD-KHARMAH

1:45 LAI TB, Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan TUHAN; tetapi TUHAN tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu.
KJV, And ye returned and wept before the Lord; but the Lord would not hearken to your voice, nor give ear unto you.
Hebrew,
וַתָּשֻׁבוּ וַתִּבְכּוּ לִפְנֵי יְהוָה וְלֹא־שָׁמַע יְהוָה בְּקֹלְכֶם וְלֹא הֶאֱזִין אֲלֵיכֶם׃
Translit, VATASYUVU VATIV’KU LIFNEY YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) VELO-SYAMA YEHOVAH (dibaca: ‘Adonay) BEKOLKHEM VELO HE’EZIN ‘ALEIKHEM

1:46 LAI TB, Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana.”
KJV, So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there.
Hebrew,
וַתֵּשְׁבוּ בְקָדֵשׁ יָמִים רַבִּים כַּיָּמִים אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם׃
Translit, VATESY’VU VEQADESY YAMIM RABIM KAYAMIM ‘ASYER YESYAV’TEM