Matius 22:14 – Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.